RODO i Bezpieczeństwo danych

W tej sekcji odpowiadamy na wszystkie Wasze pytania odnośnie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, zabezpieczeniach IT i bezpieczeństwie powierzonych danych.

Piotr Sadowski avatar
41 artykułów w tym zbiorze
Autor: Piotr Sadowski
RODO - informacje organizacyjne i formalno-prawne

Specyfika Powierzenia Danych

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Inspektor Ochrony Danych osobowych

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Cel i zakres przetwarzania danych

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Zmiana zakresu powierzonych danych

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Kategorie osób, których dotyczą dane

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Zakres czynności przetwarzania

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Miejsce przetwarzania danych osobowych

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Kwalifikacje personelu

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Upoważnienie do przetwarzania danych

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Zachowanie Poufności

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Środki ochrony

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Obsługa naruszeń ochrony danych osobowych (incydenty)

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Realizacja poleceń Administratora

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania (RKCP)

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Postępowania wobec ADO

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Sprawdzenia i audyty

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Transfer Danych poza EOG

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Usunięcie danych po zakończeniu świadczenia usług

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Protokolarne lub wcześniejsze usunięcie danych osobowych

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Zasada rozliczalności

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Ocena skutków dla ochrony danych

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Privacy by design/Privacy by default

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Czego w Webankiecie nie stosujemy?

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Rejestr/ewidencja osób upoważnionych

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Pseudonimizacja danych osobowych

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu
Podstawowe informacje

Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych (PPDO)

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Czy Webankieta jest dostosowana do RODO?

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Skąd mogę wiedzieć, że Webankieta jest bezpieczna?

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Kto w Webankiecie jest Inspektorem Ochrony Danych?

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Gdzie przechowywane są dane osobowe?

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Jak często szkolicie swoich pracowników z zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu i systemów informatycznych oraz ochrony danych osobwych?

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Komu i w jakim zakresie Webankieta powierza przetwarzanie danych osobowych?

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Czy prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych?

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Jakie środki organizacyjne podjmuje Webankieta celem zabezpieczenia danych osobowych?

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Jakie środki ochrony technicznej i logicznej stosuje Webankieta celem zabezpieczenia danych osobowych?

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Jakie środki ochrony fizycznej stosuje Webankieta celem zabezpieczenia danych osobowych?

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Jakie działania podjęliście celem dostosowania się do obowiązków przewidywanych w RODO?

Piotr Sadowski avatar
Autor: Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu