Kategorie osób, których dotyczą dane
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Ze względu na to, że administratorzy (lub jeżeli działasz w imieniu takiego administratora - podmioty przetwarzające) korzystają z usług świadczonych jednolicie w oparciu o regulamin lub umowę o współpracy, kategorie osób, których dotyczą dane będą takie, jak poniżej.

Wszystkie kategorie przetwarzań dokonywane są w imieniu właściwego administratora i w celu świadczenia usługi korzystania z platformy Webankieta.

  1. osoby, do których adresowane są maile, w tym ankiety (dane adresatów zaproszeń)

  2. osoby, wypełniające ankiety lub widget’y (dane respondentów)

  3. osoby, których dane pojawiają się w wypełnianych ankietach lub widget’ach (dane z kwestionariuszy)

  4. osoby, którym mają być nadane określone uprawnienia zdefiniowane przez Zleceniodawcę, w tym prawo do otrzymywania powiadomień w formie alertów lub raportów (dane odbiorców alertów i raportów)

Do tych kluczowych grup osób mogą należeć np. Twoi pracownicy, klienci lub potencjalni klienci, a zakres danych dotyczący każdej z tych grup osób może być różny.

W naszym wzorze umowy PPDO wskazujemy rodzaj danych oraz ich zakres w takim zakresie, jaki minimalnie może pojawić się podczas ich przetwarzania w Webankiecie. Ale ostateczna decyzja, co do tego zakresu - tak jak wyżej napisaliśmy - należy wyłącznie do Ciebie, jako naszego Klienta powierzającego nam przetwarzanie danych.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?