Zakres czynności przetwarzania
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W związku z wykonaniem umowy PPDO jako procesor możemy przetwarzać dane osobowe poprzez wykonywanie czynności, takich jak: gromadzenie, wgląd, utrwalanie, zestawianie, uzupełnianie, przechowywanie, archiwizacja, sporządzanie kopii bezpieczeństwa, przekazywanie administratorowi, usuwanie.

W naszym wzorze umowy PPDO wskazujemy przykładowy katalog operacji na danych osobowych, jakich możemy dokonać w trakcie powierzenia, jednak ostateczne zatwierdzenie tych operacji (czyli wydanie nam polecenia ich dokonywania za pośrednictwem umowy PPDO) należy wyłącznie do Ciebie, jako naszego Klienta powierzającego nam przetwarzanie danych.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?