Miejsce przetwarzania danych osobowych
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dane osobowe są przetwarzane głównie w serwerowni w Asseco (dane są przetwarzane w lokalizacji Biura ADS SA w Szczecinie, 71-038 Szczecin), dlatego, że tam są przechowywane. Wgląd do danych osobowych może mieć miejsce z trzech dodatkowych lokalizacji:

  1. Siedziba firmy Hostersi, której podpowierzamy dane. Do wglądu może dojść wtedy, kiedy podczas pracy administratorów dane osobowe powierzone przez klienta wyświetlą się na ekranie terminala.

  2. Siedziba firmy TestArmy, której podpowierzamy dane. Do wglądu może dojść wtedy, kiedy podczas pracy specjalistów realizujących testy penetracyjne lub hardeningowe, uda się przełamać zabezpieczenia i wówczas powierzone dane osobowe wyświetlą się na ekranie terminala.

  3. Przestrzeń biurowa Get Feedback (zlokalizowana w biurze w Warszawie). Do wglądu może dojść wtedy, kiedy pracownik wsparcia technicznego przegląda dane osobowe podczas rozwiązywania problemu klienta lub wtedy, kiedy pracownik działu rozwoju produktu wyświetli dane osobowe podczas przeglądania bazy danych.

Wgląd do danych osobowych jest możliwy tylko i wyłącznie po zalogowaniu się do sieci VPN wystawionej w serwerowni Asseco. Tym samym przetwarzanie danych osobowych prowadzone jest w warunkach zabezpieczających je przed dostępem osób niepowołanych.

Formą przetwarzania danych osobowych w naszym przypadku jest forma elektroniczna. Nie otrzymujemy od klientów dokumentacji papierowych i sami takiej dla klientów nie wytwarzamy.

Docelowym miejscem przetwarzania danych osobowych powierzanych przez naszych klientów są serwery systemu Webankieta. W związku z tym uczulamy naszych klientów, aby nie przekazywali nam danych osobowych w innej formie niż poprzez ich gromadzenie w Webankiecie.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?