Czego w Webankiecie nie stosujemy?
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Nie stosujemy:

  • Nie stosujemy zatwierdzonych kodeksów postępowania, o których mowa w art. 40 RODO, ponieważ PUODO nie wydał jeszcze żadnych decyzji w tym zakresie. Monitorujemy na bieżąco postępy w tej sprawie, które można śledzić na stronie UODO.

  • Nie stosujemy zatwierdzonych mechanizmów certyfikacji, o których mowa w art. 42 RODO, ponieważ nie jest jeszcze możliwe uzyskanie od PUODO czy innego podmiotu certyfikatu zgodności działania z RODO czy wskazanie zatwierdzonych jednostek certyfikujących. Monitorujemy na bieżąco postępy w tej sprawie, które można śledzić na stronie UODO.

  • Get Feedback NIE dokonuje profilowania osób, których dane przetwarza na polecenie Administratora.

  • Get Feedback NIE współadministruje powierzonymi danymi osobowymi (jesteśmy wyłącznie podmiotem przetwarzającym lub dalszym podmiotem przetwarzającym, a nie współadminisratorem).

  • Get Feedback NIE posiada wdrożonych norm ISO czy certyfikatów w zakresie tych norm.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?