Cel i zakres przetwarzania danych
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Cel i zakres przetwarzania Danych Osobowych określa Administrator Danych Osobowych (ADO), czyli nasz klient. To ADO jest odpowiedzialny za to, aby w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych (PPDO) znalazł się odpowiedni zakres danych, cel przetwarzania czy kategorie osób, których dane dotyczą.

Należy pamiętać o tym, że zakres nie powinien być za wąski, jak również zbyt szeroki. W umowie powinny się znaleźć takie dane, które ADO zamierza powierzyć Webankiecie w trakcie trwania współpracy. Np. jeżeli planujesz badanie, w którym będziesz chciał pozyskać nr PESEL czy datę urodzenia bądź wiek od swoich respondentów, zadbaj o to, aby znalazł on się w zakresie powierzanych danych wskazanym w umowie PPDO.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?