Wszystkie kolekcje
RODO i Bezpieczeństwo danych
Prawo
Czy zachowuję prawa autorskie do ankiety stworzonej na Webankieta?
Czy zachowuję prawa autorskie do ankiety stworzonej na Webankieta?
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano w tym tygodniu

Regulamin Webankieta.pl nie zawiera postanowień dotyczących praw autorskich klientów do stworzonych przez nich ankiet.

Podczas tworzenia ankiety na platformie Webankieta nie ma automatycznego przeniesienia praw autorskich. Do udzielenia licencji konieczne jest określenie pól eksploatacji i zawarcie umowy. Do przeniesienia autorskich praw majątkowych również konieczne jest zawarcie umowy i to na piśmie.

Prawa autorskie do ankiety stworzonej przez Klienta/Użytkownika serwisu Webankieta należą do Klienta/Użytkownika. GetFeedback nie nabywa praw do ww. ankiet, nie uzyskuje licencji. Uzyskanie praw autorskich wymaga aktywnych działań twórcy i osoby trzeciej (nabywcy), jeżeli nie dochodzi do nabycia praw autorskich nie ma potrzeby szerokiego regulowania tej kwestii (z mocy prawa autorskie należne są twórcy).

Na życzenie klienta, możemy wpisać do dedykowanej Umowy postanowienie dotyczące praw autorskich do ankiet, jednak będzie to tylko potwierdzenie stanu, który jest z mocy prawa. Takie postanowienie nie wprowadzi zmiany do sytuacji żadnej ze stron, w porównaniu do tego gdy takiego postanowienia nie ma.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?