Wszyscy pracownicy i współpracownicy przetwarzający powierzone dane osobowe klientów podpisują stosowne zobowiązania do zachowania poufności. Wzór zobowiązania udostępniamy na życzenie kontaktując się z nami pod adresem iod@webankieta.pl

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?