Zachowanie Poufności
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Wszyscy pracownicy i współpracownicy przetwarzający powierzone dane osobowe klientów podpisują stosowne zobowiązania do zachowania poufności. Wzór zobowiązania udostępniamy na życzenie kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?