Ocena skutków dla ochrony danych
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Zgodnie z art. 35 RODO, przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych osobowych jest obowiązkiem ADO (jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych technologii – ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych).

W Webankiecie przetwarzamy dane osobowe jako podmiot przetwarzający, jednak zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. f) RODO, a także z na mocy umowy PPDO, jako podmiot przetwarzający pomagamy administratorowi wywiązać się z tego obowiązku, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne nam informacje (co oznacza w szczególności przekazanie właściwemu ADO, na jego żądanie, właściwych informacji na temat zabezpieczeń lub funkcjonalności naszego systemu Webankieta).

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?