Kwalifikacje personelu
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Wszyscy pracownicy i najbliżsi współpracownicy przechodzą cyklicznie szkolenia z ochrony danych osobowych. Na koniec każdego szkolenia osoba szkolona ma obowiązek wypełnić test wiedzy. Uczestnictwo w szkoleniu oraz wynik testu są przez nas odpowiednio dokumentowane (odnotowywane w systemie szkoleniowym oraz w formie raportu).

Szkolenia są przeprowadzane co najmniej raz w roku.

Każda nowo zatrudniona osoba jest szkolona z zakresu przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności każda osoba zostaje zaznajomiona z przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi (w tym przepisami RODO, politykami, procedurami, oraz zasadami zabezpieczeń systemu informatycznego wdrożonymi w naszej firmie). Na dowód przebytego szkolenia nowo zatrudniona osoba podpisuje “Oświadczenie o zapoznaniu się z systemem ochrony danych osobowych”.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?