Prowadzimy Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania danych osobowych zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?