Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania (RKCP)
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Prowadzimy Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania danych osobowych zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO

PROCESOR

osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora

Imię i nazwisko lub nazwaGet Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawnaDane kontaktoweul. Solec, nr 81B, lok. 73-A, 00-382 Warszawa, tel: 22 207 25 10, kom: 607 673 563


PRZEDSTAWICIEL PROCESORA

uzupełnij to pole wyłącznie, jeśli reprezentujesz procesora, którego siedziba bądź miejsce zamieszkania znajdują się w państwie trzecim, czyli nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Imię i nazwisko lub nazwa: NIE DOTYCZY
Dane kontaktowe: NIE DOTYCZY


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

uzupełnij to pole wyłącznie jeśli w Twojej organizacji został powołany IOD - Inspektor Ochrony Danych osobowych. Jest to osoba wspierająca administratorów danych i podmioty przetwarzające w przetwarzaniu danych osobowych w sposób zgodny z przepisami prawa
Imię i nazwisko: Katarzyna Ułasiuk
Dane kontaktowe:
Adres korespondencyjny: Sienna 72A, lok. 214, 00-833 Warszawa
Email: [email protected]KATEGORIE PRZETWARZAŃ DOKONYWANYCH W IMIENIU ADMINISTRATORA

(ogólny opis czynności i ich celu wykonywanych przez procesora np. dostawa i wsparcie techniczne systemu, utrzymanie platformy Webankieta)

Ze względu na to, że administratorzy korzystają z usług świadczonych jednolicie w oparciu o regulamin lub umowę, kategorie przetwarzań i zakres danych będą tożsame, jak poniżej. Wszystkie kategorie przetwarzań dokonywane są w imieniu administratora w celu świadczenia usługi krzystania z systemu Webankieta.

Dane respondentów: dane osobowe kontaktów Klienta, adresatów ankiet, widgetów. Zakres: adres e-mail

Dane z kwestionariuszy: dane osobowe osób wypełniających ankiety, widgety utworzone przez Klienta, zawarte w treści tych ankiet, widgetów, w wyniku udzielenia odpowiedzi. Zakres: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, informacje o preferencjach zakupowych jak też inne dane osobowe, które znajdują się w wypełnianych ankietach lub widget’ach

Dane odbiorców Alertów i Raportów: dane osobowe podawane przez Klienta dotyczące osób, które moga otrzymywać powiadomienia w formie alertów i raportów. Zakres: e-mail

Zakres czynności przetwarzania: gromadzenie, wgląd, utrwalanie, zestawianie, uzupełnianie, przechowywanie, archiwizacja, sporządzanie kopii bezpieczeństwa, przekazywanie administratorowi, usuwanie.

SUBPROCESORZY

PODMIOTY, CELE PODPOWIERZENIA I INFORMACJE DODATKOWE

Lp

Status przetwarzania

Czy jest oddzielna umowa powierzenia

Kontrahent

Data powierzenia (podpisania umowy powierzenia)

Cel dalszego powierzenia

Zakres powierzonych danych

Czy są dalsze podmioty przetwarzające zgłoszone przez podprocesora?

w toku

TAK

Asseco Data Systems SA,
ul. Podolska 21,
81-321 Gdynia

23.12.2016r. (ostatnia data podpisania zaktualizowanej umowy - XXX)

Asseco dostarcza serwery na który zainstalowana jest platforma Webankieta – Asseco świadczy usługi Hostingowe

"Zbiór „Respondenci”, Zbiór „Dane z kwestionariuszy”
A. adresaci zaproszeń do wypełnienia ankiet wysyłanych przez klientów Administratora, w szczególności: adres e-mail
B. respondenci ankiet wysyłanych przez klientów Administratora, w szczególności: Imię, nazwisko, mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, jak też inne dane osobowe, które znajdują się w wypełnianych ankietach
C. inne dane zawarte w kwestionariuszach."

Subprocesor nie zgłosił takich podmiotów w umowie

2.

w toku

TAK

"Hostersi sp. z o.o.,
ul. PCK 26A
44-200 Rybnik"

03.03.2017r. (ostatnia data podpisania zaktualizowanej umowy - XXX)

Hostersi świadczą usługę opieki administracyjnej. Firma instaluje i monitoruje systemy operacyjne, niezbędne oprogramowanie i bazy danych. Tym samym przetwarzają dane osobowe klientów Get Feedback

"Zbiór „Respondenci”, Zbiór „Dane z kwestionariuszy”
Kategorie osób:respondenci ankiet wysyłanych przez klientów Administratora, adresaci zaproszeń do wypełnienia ankiet
Zakres danych: Imię, nazwisko, e-mail, […]"

Leon Sp. z o.o. - kolokacja serwerów (serwery backupowe)

3.

w toku

TAK

TestArmy CyberForces Sp. z o.o.,
ul. Petuniowa 9/5,
53-238 Wrocław

02.01.2019r.

TestArmy raz w miesiącu wykonuje testy penetracyjne platformy Webankieta w celu znalezienia podatności bezpieczeństwa. W przypadku znalezienia luki bezpieczeństwa TestArmy teoretycznie jest w stanie uzyskać dostęp do danych zgromadzonych na serwerach a tym samym je przetwarzać.

Zbiór „Respondenci”, Zbiór „Dane z kwestionariuszy”

Subprocesor nie zgłosił takich podmiotów w umowie

4.

w toku

TAK

Cloudflare, Inc.

101 Townsend St., San Francisco, CA 94107

Współpraca rozpocznie się niebawem

Współpraca ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu sieciowego, lepszą ochronę przesyłanych danych przed zagrożeniami oraz zapewnienie dostępności i stabilności działania portalu niezależnie od skoków ruchu czy ataków (np. DDoS). Usługi Cloudflare poprzez globalną sieć dostarczania treści (CDN) mogą przyczynić się do poprawy wydajności w postaci skróconego czasu ładowania strony, co przełoży się na lepsze doświadczenia użytkowników.

Dane transferowane do/z serwerów Webankiety.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?