Co oznacza gwarancja anonimowości?
Julia Czarnowska avatar
Napisane przez Julia Czarnowska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Webankieta jest narzędziem pozwalającym na stworzenie ankiety i zbieranie opinii pracowników, klientów, użytkowników lub rynku.

Jeśli w ankiecie widoczne jest takie oznaczenie:

oznacza to że badanie uniemożliwia identyfikację osób wypełniających ankietę i na powiązanie wypowiedzi z konkretną osobą.

Autor ankiety (czyli np. pracownik działu personalnego) będzie miał wgląd w wyniki sumaryczne oraz w pojedyncze wypełnienia, ale nie będzie mógł powiązać wypełnienia z konkretną osobą.

Jeśli chcesz zachować anonimowość, pamiętaj też, żeby nie podawać w swoich odpowiedziach danych osobowych i innych informacji, które mogą pozwolić na Twoją identyfikację.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?