Pseudonimizacja danych osobowych
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Uwzględniając:

  • obecny stan wiedzy technicznej,

  • koszty wdrażania oraz charakter, zakres, kontekstu i cele przetwarzania

  • ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych

  • prawdopodobieństwo wystąpienia i wagę zagrożeń

zdecydowaliśmy się nie stosować pseudonimizacji.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?