Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Ewidencja zawiera m.in. datę przyznania dostępu do danych osobowych, datę odebrania dostępu i zakres upoważnienia.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?