Rejestr/ewidencja osób upoważnionych
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Ewidencja zawiera m.in. datę przyznania dostępu do danych osobowych, datę odebrania dostępu i zakres upoważnienia.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?