Realizacja praw osób, których dane dotyczą
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Posiadamy wdrożone środki umożliwiające wywiązanie się naszym klientom z realizacji obowiązków odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw z art. 15-22 RODO.

W przypadku zgłoszenia się osoby, której te prawa dotyczą, w zależności od przypadku, np. usuwamy jej dane, przenosimy dane lub kopiujemy do wskazanego miejsca. Realizujemy te zadania niezwłocznie w ciągu 2 dni roboczych.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?