Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W naszej firmie zostały opracowane i wdrożone wewnętrzne polityki, procedury, uwzględniające zasady przetwarzania danych określone w RODO.

Zaktualizowana pod kątem RODO Polityka Ochrony Danych Osobowych została opracowana i zatwierdzona w dniu 27 listopada 2018 r. i od tamtej pory podlega systematycznym przeglądom i w raze potrzeby - aktualizacji. Ta Polityka składa się z następujących elementów:

 1. Status i zadania IOD

 2. Schemat osób funkcyjnych

 3. Procedura zarządzania incydentami

 4. Procedura projektowania nowych procesów

 5. Procedura ochrony danych osobowych w relacjach z dostawcami

 6. Procedura nadawania upoważnień i uprawnień

 7. Zasady korzystania z przydzielonego sprzętu

 8. Zasady pracy z pocztą elektroniczną

 9. Zasady bezpieczeństwa danych na stanowisku pracy

 10. Procedura dokonywaniu przeglądu praw dostępu użytkowników

 11. Zasady korzystania z systemów IT

 12. Procedura zarządzania danymi służącymi do uwierzytelniania

 13. Procedura obsługi wniosków podmiotów danych

Poza tym w naszej firmie zdajemy sobie sprawę z konieczności funkcjonowania także innych wewnętrznych dokumentów, jak np.: Procedura zarządzania i przechowywania haseł, Polityka backupów, czy Polityka retencji danych osobowych. Te dokumenty albo opracowywane są oddzielnie, albo włączamy jako załączniki do Polityki Ochrony Danych Osobowych.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?