W naszej firmie zostały opracowane i wdrożone wewnętrzne polityki, procedury, uwzględniające zasady przetwarzania danych określone w RODO.

Zaktualizowana pod kątem RODO Polityka Ochrony Danych Osobowych została opracowana i zatwierdzona w dniu 27 listopada 2018 r. i od tamtej pory podlega systematycznym przeglądom i w raze potrzeby - aktualizacji. Ta Polityka składa się z następujących elementów:

 1. Status i zadania IOD

 2. Schemat osób funkcyjnych

 3. Procedura zarządzania incydentami

 4. Procedura projektowania nowych procesów

 5. Procedura ochrony danych osobowych w relacjach z dostawcami

 6. Procedura nadawania upoważnień i uprawnień

 7. Zasady korzystania z przydzielonego sprzętu

 8. Zasady pracy z pocztą elektroniczną

 9. Zasady bezpieczeństwa danych na stanowisku pracy

 10. Procedura dokonywaniu przeglądu praw dostępu użytkowników

 11. Zasady korzystania z systemów IT

 12. Procedura zarządzania danymi służącymi do uwierzytelniania

 13. Procedura obsługi wniosków podmiotów danych

Poza tym w naszej firmie zdajemy sobie sprawę z konieczności funkcjonowania także innych wewnętrznych dokumentów, jak np.: Procedura zarządzania i przechowywania haseł, Polityka backupów, czy Polityka retencji danych osobowych. Te dokumenty albo opracowywane są oddzielnie, albo włączamy jako załączniki do Polityki Ochrony Danych Osobowych.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?