Usunięcie danych po zakończeniu świadczenia usług
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Bezpowrotne usunięcie danych osobowych z naszej platformy można zrealizować wg jednego z podanych scenariuszy:

  1. Dane respondentów lub wyniki ankiety zostaną usunięte z poziomu interfejsu użytkownika bez jednoczesnego usuwania ankiety. Takie dane są oznaczane jako usunięte w ciągu dnia i bezpowrotnie usuwane w trakcie najbliższej nocy. W związku z powyższym dane są bezpowrotnie usuwane nie później niż 24 godziny po usunięciu ich z poziomu panelu użytkownika.

  2. Ankieta, zawierająca dane osobowe, zostanie usunięta z poziomu interfejsu użytkownika. Dane zgromadzone w usuniętej ankiecie są oznaczane jako usunięte w ciągu dnia i bezpowrotnie usuwane w trakcie najbliższej nocy. W związku z powyższym dane są bezpowrotnie usuwane nie później niż 24 godziny po usunięciu ich z poziomu panelu użytkownika.

  3. Konto użytkownika zawierające ankiety, które zgromadziły dane osobowe jest usuwane na żądanie użytkownika. Konto jest oznaczane jako usunięte w ciągu dnia i bezpowrotnie usuwane w trakcie najbliższej nocy. W związku z powyższym dane są bezpowrotnie usuwane nie później niż 24 godziny po usunięciu ich z poziomu panelu użytkownika.

  4. Po upłynięciu terminu ważności konta (wtedy kiedy wygasa subskrypcja konta) blokujemy dostęp do konta i przechowujemy dane przez 365 dni. W ciągu tego czasu użytkownik może opłacić konto, odzyskać dostęp do danych i zapobiec dalszej procedurze usuwania danych. Jeżeli użytkownik nie opłaci konta w terminie jednego roku po wygaśnięciu subskrypcji dane są bezpowrotnie usuwane z bazy danych.

Niezależnie od powyższych punktów wszystkie dane są przechowywane przez okres 14 dni jako backup. Dostęp do tak zabezpieczonych danych jest utrudniony, a ich odzyskanie wymaga dużego nakładu czasu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?