Postępowania wobec ADO
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Do dnia dzisiejszego wobec nas, jako procesora NIE zostało wszczęte postępowanie administracyjne lub sądowe, dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych.

Mowa o postępowaniach przed organem nadzorczym oraz innych postępowaniach administracyjnych lub sądowych, kontroli i inspekcji.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?