Upoważnienie do przetwarzania danych
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Wszyscy pracownicy i współpracownicy Webankiety, którym umożliwiamy dostęp do danych osobowych, przetwarzają je na podstawie imienne wydanego upoważnienia. Upoważnienie dotyczy minimalnego koniecznego zakresu danych osobowych. Wzór upoważnienia udostępniamy na życzenie kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?