Wszyscy pracownicy i współpracownicy Webankiety, którym umożliwiamy dostęp do danych osobowych, przetwarzają je na podstawie imienne wydanego upoważnienia. Upoważnienie dotyczy minimalnego koniecznego zakresu danych osobowych. Wzór upoważnienia udostępniamy na życzenie kontaktując się z nami pod adresem iod@webankieta.pl

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?