Zasada rozliczalności
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Każdy z pracowników i współpracowników, których upoważniliśmy do przetwarzania danych posługują się unikalnym identyfikatorem. Logowanie do panelu jest możliwe wyłącznie przy podaniu unikalnego loginu i unikalnego hasła. To hasło jest generowane w sposób losowy i zmieniane raz w miesiącu.

Dostęp do bazy danych jest możliwy wyłącznie za pomocą trzyetapowej autoryzacji: VPN + logowanie na Hosta za pomocą klucza pub/priv + login i hasło do bazy danych. Wszystkie loginy są przyporządkowane do osoby.

Nasz system pozwala na sprawdzenie logów systemowych, aby wykazać w szczególności, który użytkownik wprowadził dane do systemu, kiedy oraz w jakim zakresie.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?