Zmiana zakresu powierzonych danych
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jeżeli w trakcie trwania współpracy okaże się, że będziesz nam powierzał szerszy zakres danych niż pierwotnie wskazany w zawartej umowie PPDO, zaktualizuj załącznik do naszego projektu umowy PPDO i wyślij go do nas na adres [email protected]. Pamiętaj, że to Twój obowiązek i Twoja odpowiedzialność przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Get Feedback nie ma możliwości kontrolowania czy powierzony zakres jest zgodny z tym, który został ujęty w umowie PPDO. Nie mamy też możliwości weryfikacji (ani kompetencji decyzyjnych), czy zakres ten jest adekwatny, aktualny i konieczny do celów przetwarzania, które Ty sam ustalasz.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?