Podczas prowadzenia badań online może okazać się, że w Twojej firmie jest więcej osób zainteresowanych tematem. Posiadając dostęp do platformy Webankieta możesz stworzyć całkowicie niezależne konto do realizacji badań.

Dodatkowo, w razie potrzeby, masz też możliwość udostępnienia ankiety innym osobom, które posiadają konto w systemie. Pamiętaj, że istnieją dwie opcje:

  • udostępnienia ankiety tylko do odczytu – w przypadku kiedy inna osoba powinna mieć tylko wgląd do badania,

  • udostępnienia ankiety w pełnym dostępie – jeżeli chcesz wspólnie z inną osobą tworzyć kwestionariusz i analizować wyniki.

Jak dodać nowe konto?

  1. W głównym menu górnym kliknij Konto (1), a następnie Ustawienia (2) i Konta użytkowników (3).

  2. Aby dodać nowego użytkownika, kliknij Dodaj nowe konto (4).

  3. W pole formularza wpisz adres e-mail (5), dla którego konto ma zostać założone i zatwierdź, klikając Zapisz (6), bądź Zakończ (7), aby zrezygnować z zapisu.

  4. Na podany adres e-mail zostanie automatycznie wysłane zawiadomienie o utworzeniu nowego konta oraz wygenerowane tymczasowe hasło. (Zobacz jak zmienić hasło).

Konta tylko do odczytu – dla użytkowników read-only

Oprócz stworzenia kont, których użytkownicy będą mieli dostęp do wszystkich zgromadzonych tam informacji, możesz stworzyć także konto tylko do odczytu. Użytkownicy read-only na swoich kontach będą mieli wgląd jedynie do wybranych przez Ciebie danych (np. wyselekcjonowanych za pomocą filtra). Aby stworzyć takie konto należy kliknąć w Dodaj nowe konto tylko do odczytu (8) w lewym dolnym rogu ekranu. Poziom uprawnień dla każdego konta w stosunku do konkretnej ankiety, możesz nadać w zakładce Udostępnij ankietę.

Tak jak w przypadku tworzenia standardowego konta, w pole formularza wpisz adres e-mail (9), dla którego konto ma zostać założone i zatwierdź wybór, klikając Zapisz (10), bądź Zakończ (11), aby zrezygnować z zapisu.

O czym warto pamiętać?

  • Tworzenie nowego konta to dodatkowa funkcja, która nie jest dostępna w podstawowym pakiecie. Aby ją aktywować należy skontaktować się z naszym Działem Sprzedaży, który pomoże dobrać odpowiedni rodzaj konta i warunki udostępniania, które spełnią Twoje potrzeby i oczekiwania.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?