Pytania filtrujące, warunkowe i ścieżki
Julia Czarnowska avatar
Napisane przez Julia Czarnowska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Pytania filtrujące zwane też rozgałęzieniami lub pytaniami warunkowymi pozwalają skonstruować ankietę w taki sposób, by respondent udzielił odpowiedzi tylko na pytania adekwatne do jego sytuacji.

Przykład użycia:

Pytamy respondenta czy korzysta z internetu w telefonie komórkowym. Jeśli odpowie tak, wyświetlamy mu pytania pogłębiające, czyli np. o to jak korzysta z internetu. Jeśli odpowie nie, wyświetlamy mu np. pytania o powody niekorzystania z internetu mobilnego lub kończymy ankietę, jako że respondent nie spełnił naszych kryteriów kwalifikacji.

O innych sposobach na warunkowe wyświetlanie stron ankiety piszemy w tym artykule.

Jak używać pytań filtrujących?

 1. Na początek rozplanuj na kartce papieru jak będzie wyglądać Twoja ankieta, uwzględniając podział ankiety na sekcje (strony)

 2. Dodaj tyle pustych stron do ankiety klikając „Dodaj kolejną stronę”.

 3. Na początek wprowadź wszystkie pytania z odpowiedziami do kwestionariusza.

 4. Jeżeli wcześniej dodałeś pytania, to nic straconego. Dodaj najpierw puste strony a następnie rozmieść pytania pomiędzy stronami korzystając z „Sortowania pytań”.

 5. Pytania filtrujące, aby działały muszą spełniać dwa podstawowe warunki

  1. Pytanie filtrujące może być tylko jedno na stronie

  2. Pytanie filtrujące musi być ostatnim pytaniem na stronie

  Webankieta pozwala na przekierowywanie respondentów pomiędzy stronami ankiety w zależności od odpowiedzi udzielonych na pytanie. Nie ma możliwości warunkowego wyświetlenia pytania na tej samej stronie, na której znajduje się pytanie filtrujące.

 6. W pytaniach filtrujących w edycji pytania zaznacz co ma stać się z respondentem po zaznaczeniu danej odpowiedzi. Aby móc użyć przejścia po wybraniu odpowiedzi należy najpierw zaznaczyć opcję w „Dodatkowe opcje” „Przekieruj po wybraniu odpowiedzi”.

 7. Jeśli ze strony istotnej tylko dla części respondentów, chcesz przywrócić respondenta do strony wspólnej dla wszystkich lub zakończyć badanie, ustaw odpowiednie przejście w edycji "Po wypełnieniu strony" po kliknięciu "Opcje":

O czym warto pamiętać?

 • W przypadku skomplikowanej logiki warto przed wprowadzeniem ankiety do serwisu naszkicować kwestionariusz na kartce, podzielić pytania na strony i narysować przejścia. Respondent wypełnia Twoją ankietę idąc po kolei od strony 1 do ostatniej, chyba że po drodze natrafi na pytanie filtrujące, które może zmienić tę ścieżkę.

 • Nie możesz ustawić przejścia do strony wcześniejszej niż ta na której znajduje się pytanie filtrujące.

 • Możesz użyć przejść tylko w pytaniach wyboru (jednokrotnego wyboru lub wielokrotnego wyboru).

 • Nie używaj filtrów w więcej niż jednym pytaniu na stronie. Przekierowanie nie zadziała poprawnie jeśli w pytaniu 1 na jednej stronie odpowiedź a) będzie kierowała do strony 3, a w pytaniu 2 na tej samej stronie odpowiedź b) będzie kierowała do strony 4.

 • Przed publikacją ankiety wypełnij ją testowo kilka razy sprawdzając czy wszystkie filtry i przejścia zostały poprawnie skonfigurowane.

 • W przypadku pytania wielokrotnego wyboru i zastosowania wielu przejść z różnych odpowiedzi, przekierowanie nastąpi z odpowiedzi, która została zaznaczona jako ostatnia (znajduje się najniżej w kafeterii)

 • Od niedawna istnieje również możliwość przekierowania respondenta do innej ankiety. Wówczas wypełnianie pierwszej ankiety zostaje zakończone i rozpoczynane jest wypełnianie nowej ankiety.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?