Wszystkie kolekcje
Tworzenie i wygląd
Zaawansowane
Email do respondenta po wypełnieniu ankiety
Email do respondenta po wypełnieniu ankiety
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jeśli chcesz wysłać respondentowi e-maila po wypełnieniu ankiety, możesz go stworzyć w prosty sposób. W głównym menu wybierz przycisk "Tworzenie" a następnie "E-mail po wypełnieniu". Taka wiadomość może stanowić podziękowanie lub potwierdzenie wypełnienia. Możesz w niej jednak zawrzeć także takie elementy jak np. nagroda za wypełnienie ankiety (jak kod rabatowy czy link do e-booka), uzyskany wynik testu i jego interpretację, bądź też odpowiedzi jakich respondent udzielił w kwestionariuszu (jeśli np. prowadzisz zapisy na jakieś wydarzenie).

Ważne: Należy pamiętać, że funkcja wiadomości potwierdzających wypełnienie dostępna jest wyłącznie wtedy, gdy w kwestionariuszu znajduje się pytanie o adres e-mail lub jeśli ankieta ma ustawiony dostęp w postaci indywidualnego linku dla każdego z respondentów i wysyłasz zaproszenia za pomocą opcji "Wysyłka na e-mail".

W pierwszym przypadku, wiadomość wysyłana jest na podany adres jako odpowiedź na pytanie. W drugim przypadku, wiadomość wysyłana jest na ten sam adres e-mail, na który zostało wysłane zaproszenie do ankiety.

Jak skonfigurować wiadomość potwierdzającą wypełnienie ankiety?

Po zakończeniu dodawania pytań ankiety, wybierz "E-mail po wypełnieniu" w zakładce "Tworzenie".

Następnie wybierz przycisk "Stwórz nowy e-mail".

W wyświetlonej sekcji "Potwierdzenie wypełnienia na e-mail" skonfiguruj następujące parametry wiadomości:

Status

Opcja ta definiuje czy widomości po wypełnieniu są wysyłane. Aby wiadomości były wysyłane muszą mieć status "Aktywne". Statusem domyślnym "Nieaktywne".

Źródło adresu e-mail

Dzięki tej opcji możesz zadecydować skąd pobierany jest adres respondenta, na który wysłana zostanie wiadomość o wypełnieniu ankiety. Jeśli w Twojej ankiecie znajduje się pytanie o adres e-mail, możesz skorzystać z opcji "pytanie o e-mail w treści kwestionariusza". Jeśli ankieta ma ustawiony dostęp na podstawie indywidualnego linku dla każdego z respondentów, możesz wykorzystać opcję "Ten sam e-mail na jaki zostało wysłane zaproszenie do badania". Ważne: jeśli Twój kwestionariusz nie spełnia któregoś z powyższych warunków, zobaczysz tylko jedną opcję.

Od

Opcja "Od" pozwala na zdefiniowanie, jaki adres e-mail pojawi się jako nadawca konfigurowanej wiadomości. Domyślnym nadawcą jest serwis Webankieta.pl. Jeśli skorzystasz z funkcji "Wyświetl mój adres jako nadawcę" do w polu Od pojawi się Twój adres e-mail, na który zarejestrowane jest konto, np: "[email protected] poprzez Webankieta.pl". Jeśli zintegrowałeś swój serwer pocztowy z naszym serwisem. Te potwierdzenia zostaną wysłane z Twojego adresu e-mail.

Temat

Pole "Temat" pozwala na wpisanie tematu wiadomości. Domyślnym tematem jest: "Potwierdzenie wypełnienia ankiety".

Treść wiadomości

W tym polu możesz wpisać treść wiadomości jaka będzie wysyłana po wypełnieniu ankiety do respondentów. Treść tę możesz łatwo edytować za pomocą edytora WYSIWYG. Dodatkowo w treści wiadomości możesz skorzystać z personalizacji, dzięki którym możesz spersonalizować rozsyłane wiadomości poprzez dynamiczne wstawienie treści takiej jak:
- Odpowiedzi udzielone w ankiecie
- Dane respondenta zaciągane z atrybutów respondenta (w przypadku wysyłki z tokenem)
- Wynik testu
- Informacja zwrotna
- Kod weryfikujący
- Email
- Tytuł ankiety
Więcej na temat dynamicznej zawartości znajdziesz w artykule Dynamiczna zawartość i makra.

Podgląd

Na końcu ekranu konfiguracji wiadomości znajduje się okno podglądu wiadomości. Dzięki niemu możesz zobaczyć jak będzie wyglądała finalnie Twoja wiadomość. Dzięki opcji "Użyj szablonu wiadomości" wiadomość będzie zawierała logo i stopkę naszego serwisu, ale oczywiście możesz wstawić dowolny kod wiadomości.

Finalnie, powyżej skonfigurowana wiadomość potwierdzająca wypełnienie ankiety, która wysłana jest na adres respondenta wygląda następująco:

O czym warto pamiętać?

  • Do treści wiadomości dynamicznie wstawiają się tylko odpowiedzi, a nie treści pytania. Jeśli chcesz w mailu pokazać udzielone odpowiedzi, wpisz treści pytań "na sztywno" i dodaj obok makro na treść odpowiedzi (tak jak na powyższym przykładzie).

  • System do podglądu odpowiedzi, wstawia treść udzielonych odpowiedzi z ostatniego wypełnionego kwestionariusza. Na potrzeby przygotowania treści i testów takiej wiadomości z udzielonymi odpowiedziami rekomendujemy najpierw testowo wypełnić ankietę, by w podglądzie widzieć to samo co zobaczy respondent.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?