Dynamiczna zawartość i makra
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Gdy tworzysz treść kwestionariusza ankietowego, zaproszenie do wypełnienia ankiety lub wiadomość e-mail wysyłaną do respondenta po wypełnieniu, często należy w nich wstawiać informacje spersonalizowane lub zależne od udzielonych odpowiedzi.

Aby umożliwić wprowadzanie tego typu informacji, należy skorzystać z funkcji Dynamicznej zawartości (makr). Zasada działania jest bardzo podobna do znanych np. z programów typu Word, opcji korespondencji seryjnej, gdzie oprócz tekstu jednakowego dla wszystkich, możemy wstawić dla każdego odbiorcy inną zawartość zaciąganą z zewnętrznego źródła.

W poniższym artykule znajdziesz listę dostępnych makr wraz z informacją w którym obszarze są one dostępne i jak z nich korzystać. Część makr dostępna jest jedynie przy tworzeniu zaproszenia do ankiety, część jedynie w treści kwestionariusza, część na stronie z podziękowaniem za wypełnienie i w e-mailu wysyłanym po wypełnieniu, a część we wszystkich tych obszarach.

Pełna lista obsługiwanych makr i miejsc w których są dostępne:

Jak wstawić dynamiczną zawartość?

Wstawianie makr i dynamicznej zawartości jest bardzo proste. Są dwie możliwości. Pierwsza to użycie zaawansowanego edytora treści i wybranie właściwego elementu w rozwijanym menu „Dynamiczna zawartość”.

Druga to wpisanie nazwy makra w formie jak w powyższej tabeli i poniższych przykładach, bezpośrednio w treść np. [ANS_ID_12345] czy [ANS_ID_12345.2]. Jest to szczególnie przydatne w miejscach które nie mają możliwości zaawansowanej edycji treści jak np. treść pytania. By sprawdzić jak dane makro działa w praktyce, zalecamy przetestowanie za pomocą testowego wypełnienia lub po wysłaniu testowych maili.

Poniżej znajduje się lista wszystkich makr wraz z przykładami użycia.

Odpowiedź udzielona w pytaniu

[ANS_ID_12545], [ANS_ID_32645], [ANS_ID_32232], [ANS_ID_12345.1], [ANS_ID_56984.2] etc.
Dzięki temu makru możesz wstawić do treści pytania, treść odpowiedzi udzieloną na wcześniejszej stronie ankiety lub do treści wiadomości odpowiedzi, jakich udzielił respondent w wypełnionej przed chwilą ankiecie. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcesz zdynamizować kwestionariusz nie duplikując pytań. W treści pojawi się tylko zaznaczona odpowiedź lub tekst wpisany przez respondenta – treść pytania nie będzie wstawiona automatycznie, więc pamiętaj by wstawić ją samodzielnie do szablonu. Na chwilę obecną makro działa tylko dla następujących rodzajów pytań: jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, formularz, lista rozwijana, otwarte, formularz, pytanie o e-mail, datę i liczbę.

W pytaniu typu formularz i w pytaniu otwartym pozwalającym na wpisanie więcej niż 1 odpowiedzi, możemy użyć makra do wyboru konkretnej odpowiedzi stosując zapis [ANS_ID_42345.2] gdzie 42345 to unikalny ID pytania, a 2 to druga wpisana odpowiedź lub druga pozycja w formularzu.

Makra należy wstawiać za pomocą listy rozwijalnej „dynamiczna zawartość” w zaawansowanym edytorze.

Przykład 1:

Dziękujemy za zgłoszenie chęci udziału w konferencji „Platformy do ankiet online, a ratowanie drzew”.

Twoje dane:
[ANS_ID_00001] //Pytanie 1 jest pytaniem typu Formularz//

Specjalne wymagania:
[ANS_ID_12354] //Pytanie 3 jest pytaniem otwartym//

Zainteresowanie blokiem tematycznym:
[ANS_ID_45658] //Pytanie 4 jest pytaniem wyboru z rozwijanej listy//

Efekt:

Dziękujemy za zgłoszenie chęci udziału w konferencji „Platformy do ankiet online, a ratowanie drzew”.

Twoje dane:
Imię – Marcin
Nazwisko – Lato
e-mail – [email protected]

Specjalne wymagania:
Proszę o posiłek wegański.

Zainteresowanie blokiem tematycznym:
Przykłady zastosowań w branży medycznej

Przykład 2:

W pytaniu nr 3 odpowiedziałeś/aś, że najchętniej czas spędzasz [ANS_ID_525848]. Jakie aktywności tam wykonujesz?

Efekt:

W pytaniu nr 3 odpowiedziałeś/aś, że najchętniej czas spędzasz nad morzem. Jakie aktywności tam wykonujesz?

Procentowy i liczbowy wynik uzyskany w teście

[TOTAL_PTS] , [TOTAL_%]
Jeśli Twoja ankieta jest testem wiedzy lub oceną, możesz w podsumowaniu wyświetlić lub wysłać respondentowi uzyskany wynik zarówno w ujęciu liczbowym jak i w procentowym. Możesz też prezentować wynik cząstkowy w trakcie wypełniania kwestionariusza.

Przykład:

Uzyskany przez Ciebie wynik: [TOTAL_PTS] punktów. W ujęciu procentowym daje to [TOTAL_%]. Gratulujemy.

Efekt:

Uzyskany przez Ciebie wynik: 50 punktów. W ujęciu procentowym daje to 41,67%. Gratulujemy.

Informacja zwrotna i interpretacja uzyskanego wyniku

[FEEDBACK]
Jeśli Twoja ankieta jest testem wiedzy lub oceną i skonfigurowałeś wyświetlanie informacji zwrotnej na podstawie uzyskanego wyniku punktowego, możesz w podsumowaniu wyświetlić lub wysłać respondentowi jego wynik. Jeśli w badaniu występuje kilka obszarów i kilka informacji zwrotnych, zostaną one wyświetlone jedna pod drugą.

Przykład:

Uzyskany przez Ciebie wynik: [TOTAL_PTS] punktów.

[FEEDBACK]

Efekt:

Uzyskany przez Ciebie wynik: 50 punktów.

Musisz popracować nad relacjami z pracownikami.

Realizacja zlecanych zadań idzie Ci bardzo dobrze.

Rekomendujemy rozwijanie wiedzy z Twojej dziedziny poprzez udział w szkoleniach.

Atrybuty respondentów

[NAZWA_ATRYBUTU] np. [IMIE], [NAZWISKO], [FIRMA]
Dzięki temu makru możesz w treści kwestionariusza, zaproszenia czy w emaila po wypełnieniu, zastosować zaimportowane atrybuty i dzięki temu personalizować komunikat dla każdego z respondentów.

Do prawidłowego działania tego makra muszą być spełnione poniższe warunki:

  • atrybuty kontaktów muszą być wprowadzone w odpowiedniej zakładce

  • kontakty muszą zostać zaimportowane wraz z powyższymi informacjami

  • zaimportowane kontakty muszą zostać dodane jako respondenci ankiety w zakładce „wysyłka na e-mail”.

Przykład:

Witaj [IMIE],

W firmie [FIRMA] pracujesz [STAZ_PRACY]. Prosimy o ocenę czasu spędzonego w tej organizacji.

Efekt:

Witaj Rafał,

W firmie IBM pracujesz ponad 2 lata. Prosimy o ocenę czasu spędzonego w tej organizacji.

Tytuł ankiety

[TITLE]
Makro pozwala na wstawienie do treści tytułu ankiety, która właśnie została wypełniona.

Przykład:

Dziękujemy za wypełnienie ankiety „[TITLE]„. Wyniki zostaną przesłane na Twoje konto w ciągu 14 dni od zakończenia badania.

Efekt:

Dziękujemy za wypełnienie ankiety „Czynniki ryzyka wśród osób pracujących w hutach szkła". Wyniki zostaną przesłane na Twoje konto w ciągu 14 dni od zakończenia badania.

Kod weryfikacyjny po wypełnieniu ankiety

[VERIFICATION_CODE]
Dzięki temu makru do treści emaila po wypełnieniu lub na stronę podziękowania zostanie wstawiony kod weryfikujący wypełnienie ankiety, wygenerowany dla danego respondenta.

Przykład:

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Twój kod weryfikacyjny do przedstawienia sprzedawcy to: [VERIFICATION_CODE]

Efekt:

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Twój kod weryfikacyjny do przedstawienia sprzedawcy to: DX4J21

Parametr śledzący external key

[EXTERNAL_KEY]
To makro pozwala na wstawienie zewnętrznego klucza, za pomocą którego odwołano się do danej ankiety. Jest to przydatne np. w przypadku przekierowania respondenta do innej ankiety z zachowaniem podanego klucza (np. przekierowanie do ankiety w innej wersji językowej).

Przykład:
In order to complete this survey in English, please go to: https://www.webankieta.pl/ankieta/169456/holiday-survey.html?external_key=[EXTERNAL_KEY].

Efekt:
In order to complete this survey in English, please go to: https://www.webankieta.pl/ankieta/169456/holiday-survey.html?external_key=fckgwrhqq.

Adres e-mail respondenta

[EMAIL]
Makro to wyświetla adres e-mail respondenta wypełniającego ankietę. Może być ono stosowane wyłącznie w przypadku ankiet o ustawionym dostępie z indywidualnym linkiem dla każdego z respondentów oraz przy wysyłce zaproszeń z systemu Webankieta.pl.

Przykład:

Wypełniasz ankietę jako [EMAIL].

Jeśli to nie ty, prosimy o przerwanie wypełniania.

Efekt:

Wypełniasz ankietę jako [email protected].

Jeśli to nie ty, prosimy o przerwanie wypełniania.

Identyfikator respondenta

[ID_RESPONDENT]
Makro to wyświetla adres systemowe ID respondenta wypełniającego ankietę. ID respondenta możesz używać w alertach typu Webhook, w celach aktualizacji danych respondenta.

Adres URL ankiety

[HREF]
Makro to prezentuje adres URL ankiety do której zaproszenie tworzysz. Jeśli tworzysz ankietę o dostępie z indywidualnym linkiem dla każdego z respondentów to adres ten będzie zawierał także token.

Przykład:

Witaj, zapraszam Cię do wypełnienia ankiety. Znajdziesz ją pod <a href=[HREF]>tym</a> adresem.

Efekt:

Witaj, zapraszam Cię do wypełnienia ankiety. Znajdziesz ją pod tym adresem.

Link do ankiety

[LINK]
To makro ma podobne zastosowanie do powyższego makra z tym, że prezentuje ono adres ankiety w postaci HTML. Jest to przydatne, gdy zaproszenie, które tworzysz także jest tworzone w języku HTML (np. mailing). Postać takiego linku to <a href=”[HREF]”>[HREF]</a>.

Przykład:
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Zaproszenie do ankiety</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
</head>
<body style="margin: 0; padding: 0;">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td>
Witaj, zapraszam Cię do wypełnienia ankiety. Znajdziesz ją pod adresem [LINK].
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>Efekt:
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Zaproszenie do ankiety</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
</head>
<body style="margin: 0; padding: 0;">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td>
Witaj, zapraszam Cię do wypełnienia ankiety. Znajdziesz ją pod adresem <a href=" https://www.webankieta.pl/ankieta/159877/t/d2c2e3/ocena-systemu-motywacyjnego.html "> https://www.webankieta.pl/ankieta/159877/t/d2c2e3/ocena-systemu-motywacyjnego.html </a>.
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Token dostępu do ankiety

[TOKEN]
Dzięki temu makru możesz w treści zaproszenia wstawić token przeznaczony dla respondenta do zalogowania się do ankiety o ustawionym dostępie z indywidualnym linkiem.

Przykład:

Witaj, zapraszam Cię do wypełnienia ankiety. Znajdziesz ją pod adresem https://www.webankieka.pl/ankieta/159877/ocena-systemu-motywacyjnego.html.
Aby ją wypełnić musisz skorzystać z tokenu: [TOKEN].

Efekt:

Witaj, zapraszam Cię do wypełnienia ankiety. Znajdziesz ją pod adresem https://www.webankieta.pl/ankieta/159877/ocena-systemu-motywacyjnego.html.
Aby ją wypełnić musisz skorzystać z tokenu: d2c2e3.

Należy pamiętać, że przy ankiecie o dostępie z indywidualnym linkiem dla każdego z respondentów można stosować zamiennie makra [LINK] oraz [HREF] + [TOKEN]. W pierwszym przypadku, adres od razu zawiera token i system rozpoznaje go automatycznie. W przypadku drugim, pojawi się formularz, w którym należy wprowadzić token ręcznie.

Suma i średnia punktów z konkretnego obszaru

[NAZWA_OBSZARU_SUM], [NAZWA_OBSZARU_AVG]
Makro to pozwala na wyświetlenie sumy punktów uzyskanych w teście w konkretnym obszarze, który zidentyfikowaliśmy ustalając informacje zwrotne dla respondenta. W zamiast NAZWA_OBSZARU należy wstawić nazwę naszego obszaru np. [UMIEJETNOSCI_KIEROWNICZE_SUM] lub [KREATYWNOSC_AVG], jeśli zdefiniowane zostały obszary „Umiejętności kierownicze” i „Kreatywność”.

Przykład:

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza samooceny.
W teście predyspozycji kierowniczych otrzymałeś [UMIEJETNOSCI_KIEROWNICZE_SUM] na 100 możliwych punktów.
W ocenie umiejętności radzenia sobie ze stresem otrzymałeś [STRES_SUM] na 100 możliwych punktów.

W teście na znajomość naszej procesów naszej organizacji uzyskałeś średnio [WIEDZA_AVG] punktów.

Efekt:

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza samooceny.
W teście predyspozycji kierowniczych otrzymałeś 74 na 100 możliwych punktów.
W ocenie umiejętności radzenia sobie ze stresem otrzymałeś 22 na 100 możliwych punktów.

W teście na znajomość naszej procesów naszej organizacji uzyskałeś średnio 3 punkty.

Link do pobrania wypełnionego arkusza

[GET_RESPONSES_URL_PDF] i [GET_RESPONSES_URL_XLS]
Makra to pozwalają na dodanie do strony podziękowania lub maila po wypełnieniu, linka do arkusza PDF lub Excela z wypełnioną przez respondenta ankietą. Jest to przydatne w sytuacji, gdy chcemy by respondent zarchiwizował sobie swoje wypełnienie. Link będzie aktywny do czasu do kiedy arkusz tego respondenta jest w systemie. Link można zmienić na przycisk lub ukryć go pod ładniejszą nazwą korzystając z edycji HTML w edytorze.

Przykład:

Dziękujemy za zgłoszenie do konkursu.
Możesz pobrać swoje odpowiedzi z pomocą poniższego linku:
[GET_RESPONSES_URL_XLS]

Efekt:

Dziękujemy za zgłoszenie do konkursu.
Możesz pobrać swoje odpowiedzi z pomocą poniższego linku:

Token wraz z ID ankiety

[TOKEN@ID_ANKIETA]
Dzięki temu makru możesz wyświetlić token, za pomocą którego respondent uzyska dostęp do ankiety o podanym ID. Warunkiem koniecznym jest aby w ankiecie źródłowej jak i w ankiecie docelowej znajdował się respondent o takim samym adresie e-mail. Jest to przydatne w sytuacji kiedy konieczna jest identyfikacja respondentów, ale chcemy dać im możliwość np.: zmiany wersji językowej ankiety.

Przykład:

In order to complete this survey in English, please go to: https://www.webankieta.pl/ankieta/169456/t/[TOKEN@169456]/holiday-survey.html

Efekt:

In order to complete this survey in English, please go to: https://www.webankieta.pl/ankieta/169456/t/4g6s8k/holiday-survey.html

O czym warto pamiętać?

  • Aby dowiedzieć się jak tworzyć ankiety zabezpieczone tokenem, przejdź do artykułu: Wydruk indywidualnych linków (tokenów) do ankiety.

  • W widgetach nie działają makra typu ANS_ID_*. W przypadku widgetu należy zatem zastosować działające makra, które są starszą implementacją makr, czyli [ANS_*nr*], gdzie nr to numer wybranego pytania.

  • Więcej informacji na temat wykorzystywania odpowiedzi na pytania w treści pytań możesz znaleźć w artykule: Odpowiedź na pytanie w treści kolejnych pytań.

  • O tym jak prezentować dane respondentów w adresowanych do nich zaproszeniach i kwestionariuszach możesz dowiedzieć się z artykułu: Dane respondenta w treści kwestionariusza i zaproszenia do wypełnienia ankiety.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?