Dodawanie pytań
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jest to najistotniejsza część w trakcie tworzenia ankiety. Platforma umożliwia dodawanie dowolnej liczby pytań – i to różnego formatu. Warto pamiętać, że im więcej pytań, tym więcej informacji pozyskasz od respondentów. Jednak należy być ostrożnym – zbyt duża liczba pytań również nie jest pożądana, szczególnie w badaniach realizowanych on-line. Nie można też ignorować konieczności dopasowania formatu pytania do zawartej w nim treść.

Jak dodać pytanie do ankiety?

 1. Kliknij zakładkę „Tworzenie”, a następnie „Dodaj wstęp lub pytanie”.

 2. Z listy dostępnych pytań wybierz interesujący Cię rodzaj, wybierz pytanie z dostępnych szablonów, bądź przekopiuj jedno z własnych pytań.


Jakie są dostępne rodzaje pytań?

 • Tekst – wykorzystywany na ogół do wprowadzenia ogólnej lub szczegółowej instrukcji dla respondentów, wprowadzenia ich w badane zagadnienie.

 • Pytanie zamknięte jednokrotnego wyboru – respondent ma możliwość wyboru 1 odpowiedzi spośród tych, które autor zawarł w pytaniu, np. Podaj swoją płeć: mężczyzna, kobieta.

 • Pytanie zamknięte wielokrotnego wyboru – ankietowany może wybrać kilka odpowiedzi, spośród dostępnych opcji, np. Które z podanych marek są Ci znane?

 • Pytanie macierzowe jednokrotne – respondent w danym wierszu (odnoszącym się do jednego zagadnienia), ma możliwość wyboru jednego określenia, które jego zdaniem jest najbardziej trafne, np. Czy lubisz lato – Zdecydowanie tak, Raczej tak , Trudno powiedzieć, Raczej nie, Zdecydowanie nie.

 • Pytanie macierzowe wielokrotne – osoba badana może w jednym wierszu zaznaczyć kilka odpowiedzi (które odnoszą się do jednego zagadnienia), np. podaj swoje wykształcenie – podstawowe, zawodowe, średnie, wyższe; podaj wykształcenie Twojej matki; podaj wykształcenie Twojego ojca.

 • Pytanie macierzowe otwarte – pozwala respondentowi wpisać dowolną odpowiedź w każdą komórkę macierzy, np. jeśli w kolumnach zadamy pytania o rodzaje wydatków (żywność, ubrania, rozrywka etc.), a w wierszach kwartały lub miesiące, ankietowany może wpisać poziom swoich wydatków na konkretne kategorie w konkretnych okresach.

 • Pytanie NPS – pytanie stosujące metodologię Net Promoter Score to badania satysfakcji z produktu, usługi lub procesu. Polega na zadaniu pytania o chęć polecenia firmy rodzinie lub znajomym i udzieleniu odpowiedzi na skali 0-10. Na podstawie częstości odpowiedzi obliczany jest wskaźnik NPS, liczba krytyków, promotorów i neutralnych.

 • Pytanie otwarte – umożliwia swobodną wypowiedź na podany temat, np. Jakiego rodzaju zmiany Pana/Pani zdaniem powinny zostać wprowadzone w firmie?

 • Pytanie rankingowe – respondent proszony jest o ustawienie hierarchii / kolejności odpowiedzi, poprzez zmienianie usytuowania i numeru odpowiedzi, np. Uszereguj chronologicznie podane wydarzenia.

 • Pytanie przeciągnij i upuść (drag and drop) – umożliwia w sposób bardziej interaktywny i angażujący poprosić respondenta o przyporządkowanie odpowiedzi tekstowych lub obrazów do odpowiednich grup.

 • Pytanie pozwalające na przydzielanie punktów – pytanie, w którym zadaniem osoby ankietowanej jest rozdzielenie określonej przez nas liczby punktów na wszystkie dostępne odpowiedzi.

 • Pytanie z listą rozwijaną – respondent wybiera jedną spośród podanych możliwości – np. Miesiąc urodzenia. Pytanie jest de facto pytaniem jednokrotnego wyboru.

 • Pytanie w formie formularza – to pytanie składające się z kilku twierdzeń, w którym prosi się respondenta np. o podanie danych osobowych – imienia, nazwiska, wykonywanego zawodu itd.

 • Pytanie z suwakiem – umożliwia ustosunkowanie się do treści pytania na określonej przez nas skali, np. Ile papierosów dziennie Pan/i pali – od „wcale” do „bardzo dużo”

 • Pytanie o liczbę – osoba badana może jedynie wpisać w odpowiedzi liczbę, nie możliwe jest wpisywanie liter, np. Ile lat Pan/i pracuje w naszej firmie?

 • Pytanie o e-mail – respondent w tego rodzaju pytaniu proszony jest o podanie adresu e-mail. Pole ma automatycznie ustawioną walidację na odpowiedni format adresu e-mail.

 • Pytanie o datę – ankietowany ma za zadanie wpisać konkretną datę (wybrać za pomocą kalendarza), np. datę swoich urodzin.

 • Pytanie ocena – respondent odpowiada na zadane pytanie poprzez ocenę – wystawienie odpowiedniej liczby gwiazdek, np. Jak oceniasz naszą Obsługę Klienta?

 • Dodanie załącznika – pozwala załączyć plik do ankiety (w formatach m.in. doc, xls, pdf, jpg, XML oraz *ades, czyli XAdES, PAdES, CAdES
  ) co przydatne jest zwłaszcza, gdy tworzymy formularz i prosimy np. o dodanie CV, zdjęcia lub innego dokumentu.

 1. Po dokonaniu wyboru formatu pytania, uzupełnij wymagane pola, zaznaczone czerwoną gwiazdką.

 2. W polu formularza "Dodatkowe opcje" dostępne są różnego rodzaju ustawienia związane z prezentacją i logiką pytania jak np. możliwość rotowania odpowiedzi, oznaczenia czy pytanie jest obowiązkowe etc. Więcej informacji o poszczególnych opcjach znajdziesz najeżdżając myszką na dymek znajdujący się obok danej funkcji.

 3. Wpisz po kolei wszystkie odpowiedzi lub jeśli masz zewnętrzny plik z ankietą (np. dokument Word) możesz wkleić wszystkie odpowiedzi za jednym razem wybierając przycisk "Wklej odpowiedzi z innego źródła".

 4. Jeśli masz odpowiedź, która wymaga wpisania własnego tekstu przez respondenta, np. „Inne (jakie?)”, zaznacz pole „Własna odp.” przy konkretnej odpowiedzi).

 5. Jeśli chcesz ustawić logikę przejścia do innej strony po zaznaczeniu konkretnej odpowiedzi, zaznacza w Dodatkowych opcjach chechbox "Przekieruj po wybraniu odpowiedzi", a następnie przy danej odpowiedzi wybierasz z listy rozwijanej numer strony. Pamiętaj by wcześniej dodać strony do których chcesz przekierować respondenta, oraz to, że pytanie z ustawionym przekierowaniem powinno znajdować się na osobnej stronie lub jako ostatnie na stronie.

 6. Zapisz zmiany klikając ZAPISZ


  O czym warto pamiętać?

  • Pytania możemy dodać w każdym momencie trwania ankiety, podobnie jak dodatkowe odpowiedzi do pytań.

  • Po dodaniu pytania nie można zmienić jego typu. Jeśli chcesz zmienić typ, usuń pytanie i dodaj nowe.

  • Tworząc nowe pytanie możesz skopiować odpowiedzi i zakresy użyte w innych pytaniach w Twoich ankietach za pomocą linku „Skopiuj odpowiedzi z innego pytania” lub „Skopiuj zakresy z innego pytania”

  • Zamiast tworzyć pytanie od początku możesz skopiować pytanie ze swoich ankiet lub z ogólnie dostępnych szablonów pytań.

  • Jeśli usuniesz pytanie, w którym zostały już zebrane odpowiedzi, automatycznie zostaną one usunięte razem z pytaniem. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku usuwania poszczególnych odpowiedzi.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?