Opcja ta pozwala powielić wybrane pytanie lub stronę naszej ankiety, usprawniając proces tworzenia kwestionariusza (nie ma potrzeby wprowadzania po raz kolejny tych samych danych). Jest to przydatne, jeśli korzystamy z przekierowań, czy po prostu wykorzystać już stworzone pytania ponownie, wprowadzając w nich drobne modyfikacje.

Jak przekopiować pytanie lub całą stronę?

Aby przekopiować całą stronę ankiety:

 1. Kliknij w zakładkę Tworzenie w menu po lewej stronie ekranu(1).

 2. Znajdź stronę arkusza, którą chcesz skopiować, a następnie kliknij Kopiuj (3).

 3. Przekopiowana strona pojawi się na końcu arkusza.

 4. Lokalizację skopiowanej strony możesz w każdej chwili zmienić (Zobacz jak).

 5. Jeśli chcesz usunąć skopiowaną stronę kliknij Usuń ( z prawej strony, obok Kopiuj).

Aby przekopiować konkretne pytanie:

 1. Kliknij Tworzenie (3) tak jak przy kopiowaniu stron.

 2. Najedź kursorem na interesujące Cię pytanie – spowoduje to rozwinięcie pola formularza dotyczącego pytania.

 3. Kliknij Kopiuj (4).

 4. Nowe, skopiowane pytanie pojawi się tuż pod pytaniem kopiowanym.

 5. Po przekopiowaniu możesz przesunąć pytanie w odpowiednie miejsce (Zobacz jak).

 6. Aby usunąć skopiowane pytanie, najedź na nie kursorem, a następnie kliknij Usuń (5).

O czym warto pamiętać?

 • Serwis umożliwia skopiowanie dowolnego pytania oraz dowolnej strony stworzonego kwestionariusza.

 • W każdym momencie istnieje możliwość zmiany kolejności każdej ze stron czy pytań (Zobacz jak).

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?