Wszystkie kolekcje
Tworzenie i wygląd
Podstawy
Kopiowanie strony lub pytania w ankiecie
Kopiowanie strony lub pytania w ankiecie
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Opcja ta pozwala powielić wybrane pytanie lub stronę naszej ankiety, usprawniając proces tworzenia kwestionariusza (nie ma potrzeby wprowadzania po raz kolejny tych samych danych). Jest to przydatne, jeśli korzystamy z przekierowań, czy po prostu wykorzystać już stworzone pytania ponownie, wprowadzając w nich drobne modyfikacje.

Jak przekopiować pytanie lub całą stronę?

Aby przekopiować całą stronę ankiety:

 1. Kliknij w zakładkę Tworzenie w menu na górze ekranu.

 2. Znajdź stronę arkusza, którą chcesz skopiować, a następnie kliknij Kopiuj.

 3. Przekopiowana strona pojawi się na końcu arkusza.

 4. Lokalizację skopiowanej strony możesz w każdej chwili zmienić (Zobacz jak).

 5. Jeśli chcesz usunąć skopiowaną stronę kliknij Usuń (z prawej strony, obok Kopiuj).

Aby przekopiować konkretne pytanie:

 1. Kliknij Tworzenie tak jak przy kopiowaniu stron.

 2. Najedź kursorem na interesujące Cię pytanie – spowoduje to rozwinięcie pola formularza dotyczącego pytania.

 3. Kliknij Kopiuj.

 4. Nowe, skopiowane pytanie pojawi się tuż pod pytaniem kopiowanym.

 5. Po przekopiowaniu możesz przesunąć pytanie w odpowiednie miejsce (Zobacz jak).

 6. Aby usunąć skopiowane pytanie, najedź na nie kursorem, a następnie kliknij Usuń.

O czym warto pamiętać?

 • Serwis umożliwia skopiowanie dowolnego pytania oraz dowolnej strony stworzonego kwestionariusza.

 • W każdym momencie istnieje możliwość zmiany kolejności każdej ze stron czy pytań (Zobacz jak).

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?