Ta funkcja pozwala respondentowi na odniesienie się do swojej odpowiedzi, jej pogłębienie czy komentarz. Uzyskujemy zatem poza wynikami ilościowymi także wyniki jakościowe, dająca pogłębiony obraz badanej dziedziny.

Gdzie możemy stosować pogłębianie i uzasadnienie udzielonej odpowiedzi?

 1. W pytaniu jednokrotnego wyboru oraz wielokrotnego wyboru można zastosować pogłębienie odpowiedzi. Dodajemy wówczas odpowiedź typu: „inne, jakie”

 2. Taki sam rodzaj pogłębiania odpowiedzi możemy zastosować w przypadku odpowiedzi w pytaniu macierzowym jednokrotnego wyboru, oraz macierzowym wielokrotnego wyboru.

 3. Uzasadnienie udzielonej odpowiedzi można stosować wyłącznie w pytaniu macierzowym jednokrotnego wyboru.

Jak pozwolić respondentom na pogłębienie odpowiedzi?

 1. Przy dodawaniu pytania (Zobacz jak dodać pytanie) zaznacz w polu formularza pole: Własna odp. (1). Dodaj taką opcję do tych pozycji, w stosunku do których respondent będzie mógł się wypowiadać szerzej przy rozwiązywaniu ankiety.

 2. Możesz zadecydować, że wpisanie własnej odpowiedzi w pogłębieniu będzie obowiązkowe. Zaznaczasz tę opcję z prawej strony (1).

 3. Zatwierdź zmiany, klikając Zapisz (2), lub zrezygnuj z tego kroku, wybierając Anuluj (3).

 4. Po dokonaniu powyższych zmian, respondenci przy rozwiązywaniu danego pytania, maja możliwość jego pogłębienia, poprzez wpisanie w pole formularza (4) swojego komentarza do udzielonej odpowiedzi.

Jak pozwolić respondentom na uzasadnienie odpowiedzi?

 1. W edycji pytania macierzowego jednokrotnego wyboru, w sekcji formularza Dodatkowe opcje, możliwość nr 6 – Możliwość pogłębiania lub uzasadniania odpowiedzi (5).

 2. W polu formularza Instrukcja dla respondenta wpisz informację, jaka pojawiać się będzie przy udzielaniu pogłębionej odpowiedzi.

 3. Zaznacz te pozycje, w stosunku do których respondent będzie mógł się wypowiadać szerzej przy rozwiązywaniu ankiety (6).

 4. W sekcji Dodatkowe opcje możesz zaznaczyć, że wpisanie własnej odpowiedzi będzie obowiązkowe (7).

 5. Zatwierdź zmiany, klikając Zapisz (8), lub zrezygnuj z tego kroku, wybierając Anuluj (9).

 6. W efekcie wprowadzonych zmian, respondent przy udzielaniu odpowiedzi, będzie mógł ustosunkować się do nich zgodnie z podaną instrukcją, w polu formularza (10).

O czym warto pamiętać?

 • Możemy pozwolić respondentowi na pogłębienie tylko jednej, najbardziej interesującej nas odpowiedzi z tych, które są dostępne do wyboru, bądź też dowolnej z możliwych alternatyw.

 • Dodatkową opcją jest możliwość wymuszenia obowiązkowości pogłębienia.

 • Możliwość pogłębiania odpowiedzi przez respondentów jest dostępna jedynie dla pytań zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz pytań macierzowych jednokrotnego wyboru.

 • Dodawanie możliwości pogłębiania odpowiedzi może odbywać się w trakcie tworzenia pytania, lub po jego zakończeniu, przy ponownej edycji.

 • Możesz zastosować jednocześnie pogłębienie odpowiedzi i uzasadnienie w jednym pytaniu macierzowym jednokrotnego wyboru.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?