Wszystkie kolekcje
Tworzenie i wygląd
Podstawy
Uzasadnianie lub pogłębianie udzielonej odpowiedzi
Uzasadnianie lub pogłębianie udzielonej odpowiedzi
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Ta funkcja pozwala respondentowi na odniesienie się do swojej odpowiedzi, jej pogłębienie czy komentarz. Uzyskujemy zatem poza wynikami ilościowymi także wyniki jakościowe, dająca pogłębiony obraz badanej dziedziny.

Gdzie możemy stosować pogłębianie i uzasadnienie udzielonej odpowiedzi?

 1. W pytaniu jednokrotnego wyboru oraz wielokrotnego wyboru można zastosować pogłębienie odpowiedzi. Dodajemy wówczas odpowiedź typu: „inne, jakie”

 2. Taki sam rodzaj pogłębiania odpowiedzi możemy zastosować w przypadku odpowiedzi w pytaniu macierzowym jednokrotnego wyboru, oraz macierzowym wielokrotnego wyboru.

 3. Uzasadnienie udzielonej odpowiedzi można stosować wyłącznie w pytaniu macierzowym jednokrotnego wyboru.

Jak pozwolić respondentom na pogłębienie odpowiedzi?

 1. Przy dodawaniu pytania (Zobacz jak dodać pytanie) zaznacz w polu formularza pole: Własna odp. Dodaj taką opcję do tych pozycji, w stosunku do których respondent będzie mógł się wypowiadać szerzej przy rozwiązywaniu ankiety.

 2. Możesz zadecydować, że wpisanie własnej odpowiedzi w pogłębieniu będzie obowiązkowe. Zaznaczasz tę opcję z prawej strony.

 3. Zatwierdź zmiany, klikając Zapisz lub zrezygnuj z tego kroku, wybierając X.

 4. Po dokonaniu powyższych zmian, respondenci przy rozwiązywaniu danego pytania, maja możliwość jego pogłębienia, poprzez wpisanie w pole formularza swojego komentarza do udzielonej odpowiedzi.

Jak pozwolić respondentom na uzasadnienie odpowiedzi?

 1. W edycji pytania macierzowego jednokrotnego wyboru, w sekcji formularza Dodatkowe opcje, możliwość nr 6 – Możliwość pogłębiania lub uzasadniania odpowiedzi.

 2. W polu formularza Instrukcja dla respondenta wpisz informację, jaka pojawiać się będzie przy udzielaniu pogłębionej odpowiedzi.

 3. Zaznacz te pozycje, w stosunku do których respondent będzie mógł się wypowiadać szerzej przy rozwiązywaniu ankiety.

 4. W sekcji Dodatkowe opcje możesz zaznaczyć, że wpisanie własnej odpowiedzi będzie obowiązkowe.

 5. Zatwierdź zmiany, klikając Zapisz.

 6. W efekcie wprowadzonych zmian, respondent przy udzielaniu odpowiedzi, będzie mógł ustosunkować się do nich zgodnie z podaną instrukcją, w polu formularza.

O czym warto pamiętać?

 • Możemy pozwolić respondentowi na pogłębienie tylko jednej, najbardziej interesującej nas odpowiedzi z tych, które są dostępne do wyboru, bądź też dowolnej z możliwych alternatyw.

 • Dodatkową opcją jest możliwość wymuszenia obowiązkowości pogłębienia.

 • Możliwość pogłębiania odpowiedzi przez respondentów jest dostępna jedynie dla pytań zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz pytań macierzowych jednokrotnego wyboru.

 • Dodawanie możliwości pogłębiania odpowiedzi może odbywać się w trakcie tworzenia pytania, lub po jego zakończeniu, przy ponownej edycji.

 • Możesz zastosować jednocześnie pogłębienie odpowiedzi i uzasadnienie w jednym pytaniu macierzowym jednokrotnego wyboru.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?