Wszystkie kolekcje
Tworzenie i wygląd
Podstawy
Kopiowanie odpowiedzi z innego pytania
Kopiowanie odpowiedzi z innego pytania
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Funkcja pozwala na skopiowanie kafeterii pytania, którą już wcześniej stworzyliśmy w innym pytani do nowo tworzonego pytania. Przyspiesza to proces tworzenia ankiety. Jest także wygodne, nie musimy bowiem wpisywać po raz kolejny tych samych twierdzeń w poszczególne pola formularza. Najczęstsze zastosowanie to kopiowanie skal (np. Bardzo ważne, Ważne, Średnio ważne, Nieważne, Zupełnie nieważne), które umieszczamy jako odpowiedzi w wielu podobnych pytaniach.

Jak skopiować odpowiedzi z wcześniej dodanego pytania?

Postępuj tak, jak przy tworzeniu każdego nowego pytania:

  1. Wejdź w zakładkę Tworzenie.

  2. W menu dotyczącego pytań, kliknij: Dodaj pytanie lub tekst.

  3. Z listy Dostępnych pytań wybierz interesujący Cię rodzaj (Zobacz które pytanie wybrać).

  4. W menu Edycji pytania kliknij Skopiuj odpowiedzi z innego pytania, a następnie za pomocą przycisku wybierz kafeterię odpowiedzi wykorzystywaną przez Ciebie w innym pytaniu.

  5. Kliknij Wstaw, aby wybrane odpowiedzi pojawiły się w polu formularza aktualnie tworzonego pytania.

  6. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij Zapisz

O czym warto pamiętać?

  • Możesz kopiować odpowiedzi z pytań w tej samej ankiecie lub innej ankiecie z Twojego konta

  • Kopiowanie kafeterii wcześniej stworzonych odpowiedzi możliwe jest tylko w przypadku pytań zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, pytań macierzowych jednokrotnych i wielokrotnych oraz pytań z listą rozwijaną.

  • Warto wykorzystywać wcześniej stworzone odpowiedzi, jeśli oba rodzaje pytań (to, z którego kopiujemy i to, do którego powielamy odpowiedzi) są pytaniami tego samego typu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?