Wszystkie kolekcje
Tworzenie i wygląd
Podstawy
Przetestowanie ankiety przed rozpoczęciem badania
Przetestowanie ankiety przed rozpoczęciem badania
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Po skonstruowaniu kwestionariusza warto go skontrolować pod względem właściwej kolejności pytań czy stron, wyłapania „literówek” oraz innych błędów. Warto też sprawdzić treść pytań oraz poprawności przekierowań pomiędzy stronami/odpowiedziami. To również świetna okazja aby spojrzeć na stworzony arkusz z perspektywy osoby badanej.

Testowe wypełnienie ankiety pozwala więc uniknąć uchybień i niedoskonałości stworzonej ankiety, świadcząc o profesjonalizmie badacza.

Jak finalnie sprawdzić poprawność mojej ankiety?

  1. Po zakończeniu tworzenia ankiety (tj. po dodaniu wszystkich pytań, ustawienia ich kolejności, przekierowań pomiędzy nimi itd.) kliknij "Tworzenie", a następnie "Podgląd ankiety". Następnie wybierz jaki widok urządzenia chciałbym przetestować. Spowoduje to otwarcie stworzonego arkusza.

  2. W momencie, gdy mamy więcej niż jedną stronę ankiety, po wyborze urządzenia, będziemy mogli jeszcze wskazać numer strony, od której chcemy rozpocząć.

  3. Wypełnij kwestionariusz (konieczne jest zaznaczenie wszystkich odpowiedzi, które przy tworzeniu ankiety zostały oznaczone jako odpowiedzi wymagane) i kliknij Wyślij.

  4. Aby powrócić do edycji bieżącej ankiety w celu poprawienia błędów wyłapanych podczas jej wypełniania, kliknij w zakładkę "Tworzenie".

  5. Popraw miejsca, w których popełniłeś błąd.

O czym warto pamiętać?

  • Po testowym wypełnieniu ankiety wyniki zebrane w ten sposób nie zapisują się w wynikach zbiorczych ankiety.

  • Sprawdzanie poprawności jest bardzo ważnym zabiegiem, ponieważ pozwala na uniknięcie pomyłek i zwiększenie przyjazności ankiety dla osób badanych.

  • Sprawdzania poprawności ankiety powinno się dokonywać jeszcze przed rozpoczęciem zbierania wyników, jednak możemy ten zabieg wykonać również kiedy ankieta jest aktywna, a także po zakończeniu zbierania wyników (jeśli chcielibyśmy np. wykorzystać ankietę w kolejnych badaniach).

  • Testowego wypełnienia może dokonać tylko osoba zalogowana panelu zarządzania. Jeżeli chcesz wysłać ankietę do testów osobie trzeciej, musisz wysłać jej link do ankiety. (Zobacz jak)

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?