Wszystkie kolekcje
Tworzenie i wygląd
Personalizacja
Dynamiczne odpowiedzi zależne od odpowiedzi wcześniej udzielonych
Dynamiczne odpowiedzi zależne od odpowiedzi wcześniej udzielonych
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Zamiast definiować na sztywno odpowiedzi w danym pytaniu możesz wykorzystać odpowiedzi, które respondent zaznaczył lub których nie zaznaczył na wcześniejszych stronach ankiety. Taka opcja możliwa jest w przypadku dwóch rodzajów pytań: wielokrotnego wyboru i macierzowych.

Opcja ta pozwala nam odnosić się bezpośrednio do konkretnych, udzielonych odpowiedzi, a nie odpowiedzi hipotetycznych czy bardzo ogólnych, w przypadku gdy pytanie jest przez nas całkowicie narzucone.

Załóżmy, że prosimy respondenta o ocenę pobytu na wczasach na Wyspach Kanaryjskich i każdego z elementów takich jak: hotel, posiłki, rezydent, okolica, na skali 1 (bardzo źle) – 5 (bardzo dobrze). Stosując dynamiczne wstawianie odpowiedzi, w kolejnych pytaniach możemy poprosić o pogłębioną opinię dotyczącą tylko tych elementów, które zostały ocenione jako bardzo źle lub źle (skale 1 i 2).

Jak zaczerpnąć wcześniej udzielonych odpowiedzi?

  1. Przy dodawaniu pytania (Zobacz jak dodać pytanie) kliknij w pozycję „Wstaw dynamicznie z poprzednich pytań”.

  2. Wybierz z listy rozwijanej czy chcesz zaczerpnąć odpowiedzi, które respondent zaznaczył lub których nie zaznaczył we wcześniejszym pytaniu.

  3. Następnie wybierz pytanie z którego odpowiedzi mają być wstawione. Możesz wybrać albo pytanie wielokrotnego wyboru albo pytanie macierzowe. W przypadku pytania macierzowego musisz też wybrać, zaznaczenie której skali w danej odpowiedzi będzie skutkowało jej zaczerpnięciem (2).

  4. Klikając zielony plus możesz dodać więcej niż jedną skalę z pytania macierzowego, by wstawić odpowiedzi z kilku skali np. Źle i Bardzo Źle (3). Zatwierdź całość klikając Wstaw.

  5. Zatwierdź wprowadzone zmiany, klikając Zapisz (4).

O czym warto pamiętać?

  • Opcja ta aktywna jest jedynie w przypadku, gdy na poprzednich stronach ankiety pojawiło się choć jedno pytanie wielokrotnego wyboru lub macierzowe jednokrotnego wyboru.

  • Odpowiedzi udzielone wcześniej przez respondenta mogą być wykorzystywane jedynie w pytaniach zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, pytaniach macierzowych jednokrotnych i wielokrotnych, rankingowych, przy liście rozwijanej, pytaniu polegającym na przydzielaniu punktów oraz w pytaniu typu formularz.

  • W analizie wyników tak zdefiniowane pytanie posiada kafeterie identyczną z kafeterią pytania, na którym bazuje

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?