Zamiast definiować na sztywno odpowiedzi w danym pytaniu możesz wykorzystać odpowiedzi, które respondent zaznaczył lub których nie zaznaczył na wcześniejszych stronach ankiety. Taka opcja możliwa jest w przypadku dwóch rodzajów pytań: wielokrotnego wyboru i macierzowych.

Opcja ta pozwala nam odnosić się bezpośrednio do konkretnych, udzielonych odpowiedzi, a nie odpowiedzi hipotetycznych czy bardzo ogólnych, w przypadku gdy pytanie jest przez nas całkowicie narzucone.

Załóżmy, że prosimy respondenta o ocenę pobytu na wczasach na Wyspach Kanaryjskich i każdego z elementów takich jak: hotel, posiłki, rezydent, okolica, na skali 1 (bardzo źle) – 5 (bardzo dobrze). Stosując dynamiczne wstawianie odpowiedzi, w kolejnych pytaniach możemy poprosić o pogłębioną opinię dotyczącą tylko tych elementów, które zostały ocenione jako bardzo źle lub źle (skale 1 i 2).

Jak zaczerpnąć wcześniej udzielonych odpowiedzi?

  1. Przy dodawaniu pytania (Zobacz jak dodać pytanie) kliknij w pozycję „Wstaw dynamicznie z poprzednich pytań”.

  2. Wybierz z listy rozwijanej czy chcesz zaczerpnąć odpowiedzi, które respondent zaznaczył lub których nie zaznaczył we wcześniejszym pytaniu.

  3. Następnie wybierz pytanie z którego odpowiedzi mają być wstawione. Możesz wybrać albo pytanie wielokrotnego wyboru albo pytanie macierzowe. W przypadku pytania macierzowego musisz też wybrać, zaznaczenie której skali w danej odpowiedzi będzie skutkowało jej zaczerpnięciem (2).

  4. Klikając zielony plus możesz dodać więcej niż jedną skalę z pytania macierzowego, by wstawić odpowiedzi z kilku skal np. Źle i Bardzo Źle (3). Zatwierdź całość klikając Wstaw.

  5. Zatwierdź wprowadzone zmiany, klikając Zapisz (4).

O czym warto pamiętać?

  • Opcja ta aktywna jest jedynie w przypadku, gdy na poprzednich stronach ankiety pojawiło się choć jedno pytanie wielokrotnego wyboru lub macierzowe jednokrotnego wyboru.

  • Odpowiedzi udzielone wcześniej przez respondenta mogą być wykorzystywane jedynie w pytaniach zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, pytaniach macierzowych jednokrotnych i wielokrotnych, rankingowych, przy liście rozwijanej, pytaniu polegającym na przydzielaniu punktów oraz w pytaniu typu formularz.

  • W analizie wyników tak zdefiniowane pytanie posiada kafeterie identyczną z kafeterią pytania, na którym bazuje

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?