Rozbudowane makra ANS_
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Podczas tworzenia kwestionariusza, treści zaproszenie do wypełnienia ankiety lub wiadomość e-mail wysyłanej po wypełnieniu przy pomocy narzędzia Webankieta, istnieje możliwość zmiany automatycznie tworzonych treści czy informacji na bardziej spersonalizowane komunikaty. Webankieta daje także możliwość ustawienia różnej treści komunikatów, wyświetlanych zależnie od odpowiedzi udzielanych przez respondentów.

W celu wprowadzanie takich spersonalizowanych informacji, należy skorzystać z funkcji Dynamicznej zawartości (makr). W artykule w poradniku Webankiety można znaleźć informacje na temat dostępnych makr oraz wiedzę na temat tego, w którym obszarze są one dostępne i jak z nich korzystać. Niniejszy wpis skupi się natomiast na jednym z makr – rozbudowanym ANS_.

Jak wstawić dynamiczną zawartość przy pomocy makra ANS_?

Dynamiczną zawartość można wstawić w bardzo prosty sposób. Istnieją dwa sposoby: użycie edytora treści i wybranie właściwego elementu z rozwijanego menu „Dynamiczna zawartość”.

Innym sposobem jest wpisanie nazwy makra bezpośrednio w treść np. [ANS_ID_12998] czy [ANS_ID_1233.1]. Opcja ta przydaje się przede wszystkim wówczas, gdy w danym miejscu (w którym chcemy wstawić makra) nie ma możliwości zaawansowanej edycji treści (np. treść pytania).

Przy pomocy makra ANS_ istnieje możliwość dynamicznego wstawienia treści pytania, treści odpowiedzi udzieloną na wcześniejszej stronie lub treści wiadomości odpowiedzi, jakich udzielił respondent w wypełnionej ankiecie. Obecnie makro ANS_ dostępne jest dla następujących rodzajów pytań: jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, formularz, lista rozwijana, otwarte, formularz, pytanie o e-mail, liczbę i datę.

ANS_ należy wstawiać za pomocą listy rozwijalnej w: “Dynamiczna zawartość” w zaawansowanym edytorze (przedstawione zostało to na grafice powyżej).

Uwaga: należy pamiętać, że w widgetcie nie działają makra typu ANS_ID_*. W przypadku widgetu działające makra to ta starsza implementacja makr, czyli [ANS_*nr*], gdzie nr to numer pytania.

Do czego możesz wykorzystać makra ANS_ – use case

W zależności od rodzaju makra:

  • ANS_* – umożliwia ustawianie wybranej odpowiedzi do treści pytań, odpowiedzi, alertów lub raportów.

  • ANSC_*- tak jak wyżej, jednak w przypadku pytania wielokrotnego wyboru odpowiedzi są dzielone znakiem pionowej kreski “|” zamiast przecinka.

  • ANSH_* – pełni te same funkcje co dwa powyższe, jednak odpowiedzi pytania wielokrotnego wyboru w tym przypadku dzielone są znakiem nowej linii (<br>).

  • ANSX_* – umożliwia wstawianie odpowiedzi do alertu typu Webhook i ustawianie przekierowanie na adres URL po wypełnieniu ankiety. Makro podstawia wówczas odpowiedź bez polskich znaków, spacje zamieniane są na podkreślenia (_).

  • ANSU_* – tak jak wyżej, lecz dodatkowo odpowiedź przepuszczana jest przez funkcję urlencode – przygotowanie do wysyłania odpowiedzi jako parametr GET w adresie URL.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?