Platforma Webankieta umożliwia jej użytkownikom stworzenie tzw. double opt-in. Funkcja ma za zadanie wysłanie do respondenta powtórnej wiadomości z prośbą o potwierdzenie adresu e-mail. Konieczność uzyskania takiego potwierdzenia nałożona została na firmy gromadzące i przetwarzające dane osobowe, w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, które wchodzi w życie 25 maja 2018 roku.

Rozwiązanie to można wdrożyć w prosty sposób. Wymogiem jest jednak wcześniejsze stworzenie pytania o adres e-mail lub wysłania zaproszenia na wskazany adres.

Wówczas w e-mailu po wypełnieniu należałoby ustawić treść wiadomości oraz wywołać tzw. postfill, np.: [POSTFILL_nrpytania].

Jak to działa w praktyce?

Załóżmy, że nasza ankieta zawiera 10 pytań. Aby stworzyć double opt-in dodajemy kolejne, 11 pytanie jednokrotnego wyboru o treści: Czy potwierdzasz swój adres e-mailowy?

Umieszczamy w nim tylko jedną odpowiedź: Tak

Następnie w edycji ankiety po 10 pytaniu opcję Przejdź do: kolejnej strony zamieniamy na Zakończ badanie.

Wówczas w treści wiadomości wysyłanej do respondenta po wypełnieniu wystarczy dodać treść [POSTFILL_10]. W ten sposób na podanego e-maila zostanie wysłana zdefiniowana treść oraz pytanie z linkiem do potwierdzenia.

Oczywiście, aby dowiedzieć się kto wypełnił ankietę (z potwierdzeniem na adres e-mail), a kto nie można zastosować również filtry. O tym, jak je tworzyć można przeczytać w tym artykule.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?