Wszystkie kolekcje
Wyniki i raporty
Wyniki i filtrowanie
Raport z badania w PDF, DOCX lub PPTX
Raport z badania w PDF, DOCX lub PPTX
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Opcja ta umożliwia eksport zebranych wyników w formacie PDF, DOCX (plik Word) i PPTX (plik PowerPoint). Przygotowany w ten sposób raport zawiera stronę tytułową (z tematem badań), odpowiedzi ankietowanych na poszczególne pytania (z uwzględnieniem procentowego i sumarycznego udziału poszczególnych pozycji) oraz wykresy, dane dotyczące ogólnej liczby respondentów oraz załączniki (zawierające m.in. odpowiedzi otwarte).

Raport stworzony w ten sposób idealnie sprawdzi się jako podsumowanie badania i jest gotowy do prezentacji przełożonemu lub do archiwizacji badania. Wersja PDF może być przeznaczona dodo wydruku. Jeśli chcesz edytować raport przed wydrukiem (np. dodając własne komentarze) wybierz wersję DOCX. Jeśli chcesz zaprezentować wyniki swojego badania na spotkaniu – wybierz raport PPTX.

Raport ten może zawierać również wyniki przefiltrowane według określonego kryterium. Możesz wygenerować dwa raporty – np. jeden dotyczący kobiet, drugi dotyczący mężczyzn. Oczywiście, o ile pytanie o płeć znalazło się w Twojej ankiecie. Przefiltrowany raport generuje się w taki sam sposób jak całkowity raport zbiorczy, z tą różnicą, że wcześniej należy włączyć filtrowanie wyników i zastosować filtr na odpowiednie dane. Raporty można też zdefiniować do wysyłki cyklicznej.

Jak wygenerować raport z badania do PDF?

Aby wygenerować raport zbiorczy do PDF należy przejść do zakładki RAPORTY –> KREATOR RAPORTU –> STWÓRZ NOWY RAPORT.

Następnie wybieramy „Stwórz z wyników”, dodajemy tytuł raportu a na końcu klikamy w przycisk „Stwórz raport”

Po pojawieniu się wyników na ekranie możemy wyeksportować raport przyciskiem na dole ekranu.

W tym miejscu wybieramy opcję PDF i Eksportuj.

Raport po wygenerowaniu będzie dostępny w Pobranych plikach.

Plik pobieramy wybierając ikonę ze strzałką.

Jak wygenerować raport z badania do DOCX lub PPTX?

Aby pobrać raport do formatu DOCX lub PPTX należy przejść do zakładki WYNIKI –> Wyniki zbiorcze, a następnie wybrać Raport zbiorczy DOCX lub Raport zbiorczy PPT.

Wygenerowany raport będzie dostępny w Centrum pobierania.

Możesz również stworzyć własny raport, co szczegółowo opisujemy w oddzielnej sekcji Tworzenia własnego raportu.

 

Jeśli chcesz wygenerować raport dla wybranego segmentu (np. tylko klientów), przefiltruj wyniki wg wybranych kryteriów (Zobacz jak) i wygeneruj raport po wykonaniu filtrowania.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?