Filtrowanie wyników w ankiecie daje możliwość analizy, w jaki sposób na zadane pytania odpowiadały różne grupy respondentów. Jest on szczególnie przydatny przy prezentacji istotnej, konkretnej grupy respondentów (tj. grupa docelowych klientów) na tle innych badanych, a także w przypadku zestawiania ze sobą różnych grup (np. pary mieszkające razem i osobno).

Przykład użycia:

Kategorie ankietowanych mogą być wybrane na podstawie:

 • udzielenia konkretnej odpowiedzi na dowolne z zadanych pytań (np. chcemy dla celów badania znać tylko wyniki dla kobiet, zatem ustawiamy filtr dla odpowiedzi „Kobieta” przy pytaniu dotyczącym płci),

 • zakresu dat, w jakich respondenci wypełniali ankietę lub aktualizowali zebrane dane (np. chcemy wiedzieć jak osoby badane odpowiadały w przeciągu tylko pierwszego dnia, w którym ankieta była aktywna, wybieramy więc lub wpisujemy odpowiednią datę w wyznaczone miejsce),

 • przynależności do jednej grup z badawczych, o ile zastosowano podział respondentów na grupy, np. oddział firmy,

 • użycia kilku składnikowej kombinacji filtrów (np. mężczyźni z wykształceniem wyższym, mieszkający na wsi, niezadowoleni z naszego produktu, którzy odpowiedzi w ciągu zeszłego tygodnia).

Filtrowanie wyników wg udzielonych odpowiedzi

 1. Wybierz zakładkę „Wyniki zbiorcze”(1), następnie „Stwórz nowy filtr”(2)

 2. Przy odpowiedziach pojawią się pola służące do wyboru filtrowanych odpowiedzi i nadaj filtrowi nazwę.


 3. Zaznacz interesujące Cię checkboxy, w dowolnej liczbie pytań, i kliknij „Stwórz filtr” , aby otrzymać wyniki respondentów, którzy odpowiedzieli zgodnie z zaznaczonym kryterium.

Filtrowanie wyników wg daty wypełnienia

 1. Wybierz zakładkę „Wyniki zbiorcze” (1), następnie „Stwórz nowy filtr”(2)

 2. Zaznacz okres cały okres trwania ankiety (3) , aby wybrać wszystkie zebrane arkusze do filtracji. Masz również możliwość zaznaczenia interesującego Cię okresu (4) (np. dane zebrane tylko w ciągu 2 pierwszych dni trwania ankiety), bądź też zaznaczenia względnego okresu (5) – wczoraj, miniony tydzień bądź też miniony miesiąc

 3. Kliknij „Stwórz filtr" lub "Stwórz i przefiltruj wyniki" (6), by otrzymać wyniki z zaznaczonego przez Ciebie okresu.

Filtrowanie wyników wg daty aktualizacji

Dzięki tej opcji możliwe jest stworzenie filtra aktualizującego informacje się po każdorazowej zmianie dokonanej w pojedynczym arkuszu. Opcja przydatna jest w przypadku, gdy chcemy znaleźć wypełnienia, które były kiedykolwiek aktualizowane czy zmieniane.

 1. Aby stworzyć filtr wg daty aktualizacji musisz najpierw zmienić wyniki w pojedynczych arkuszach. W tym calu wejdź w zakładkę Wyniki (1), a następnie Pojedyncze arkusze (2). Zmień odpowiedzi w wybrany sposób (3), a następnie Zapisz zmiany (4).

  2. Kolejnym krokiem będzie przejście do zakładki wyniki (1), a następnie wybór opcji Filtry (2). Rozpoczęcie tworzenia nowego filtra nastąpi po kliknięciu w pole: Stwórz nowy filtr (3).

  3. Dodając nowy filtr w pierwszej kolejności nadaj mu nazwę (4). Następnie wybierz opcję: Na podstawie czasu (5) i kliknij w rozwijalny formularz Zaawansowane (6).

  4. Z zaawansowanych opcji wybierz tę po prawej stronie: Na podstawie daty zapisania zmian w arkuszu (7). Następnie zapisz zmiany klikając w Stwórz filtr bądź Stwórz i przefiltruj wyniki (8).

Filtrowanie wyników wg etykiet kontaktów i innych dodatkowych informacji

 1. Wybierz zakładkę „Wyniki zbiorcze”(1), następnie „Stwórz nowy filtr”(2)

 2. Jeżeli zmierzyłeś wypełnianie ankiety w zależności od źródeł odwiedzin (external key) bądź też posiadasz identyfikację respondenta z użyciem etykiet, w tym miejscu po wykonaniu powyższych czynności pojawi się dodatkowa opcja „Na podstawie danych respondenta”, którą należy kliknąć.

 3. Rozwiń pasek obok hasła „Pokaż wypełnienia gdzie” (4) – w tym miejscu znajdują się wszystkie zaimportowane, bądź też wpisane ręcznie przez Ciebie etykiety kontaktów.

 4. W dalszej części rozwiń pasek (5) obok etykiet kontaktów w celu wybrania zakresu swojego przyszłego filtra, dalej wpisz dokładną nazwę po, wg której ma nastąpić filtrowanie (6)

 5. Możesz też zapisać filtr na przyszłość, klikając „Stwórz filtr” lub "Stwórz i przefiltruj wyniki"

Tworzenie szybkiego filtra

Szybki filtr pozwala na jeszcze szybsze i łatwiejsze filtrowanie informacji.

 1. Po prawej stronie odpowiedzi do pytania, na które chcesz nałożyć filtr kliknij w ikonkę szybki filtr (zielony lejek).

  Funkcja dostępna jest dla kilku rodzajów pytań: jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, otwartych, macierzowych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, NPS, typu liczba, data e-mail, formularz oraz ocena.

 2. Aby edytować filtr przejdź do zakładki: Wyniki Zbiorcze i wybierz go z rozwijanej listy stworzonych przez Ciebie filtrów.

 3. Stworzenie szybkiego filtra, w przypadku, jeśli nałożony jest jakiś filtr, spowoduje aktualizację (nadpisanie) tego stworzonego wcześniej – dodana zostanie nowa reguła.

Wyobraź sobie, że generujesz szczególny filtr, który jest Ci niezbędny do analizy przeprowadzonych przez Ciebie badań. Filtr będzie używany dosyć często. Zamiast wykonywać te same czynności kilkakrotnie w celu wygenerowania potrzebnych informacji zapisujemy je na liście Filtry w zakładce Wyniki.

Zapraszamy do zapoznania się z filmem instruktażowym

Wykorzystanie zapisanego filtrów w raportach cyklicznych

 1. Zapisany filtr przydaje się podczas definiowania raportu cyklicznego. Zwłaszcza wtedy kiedy określamy kryteria filtrowania wg względnej daty wypełnienia ankiety, np. „Poprzedni tydzień” .

 2. Nadal pozostajemy w zakładce Wyniki (1), ale wybieramy teraz „Raporty cykliczne” (2) i zaznaczamy „Dodaj nowy raport”(3)


 3. Wybierz format w jakim chcesz go otrzymać PDF, DOCX (1)
  (z wyłączeniem surowych danych w formacie XLSX, CSV, SPSS, ponieważ wyniki w tych formatach możesz filtrować ręcznie) oraz w formie wyników zbiorczych w rozszerzeniu XLSX, bądź CSV (2). Możemy także ustalić harmonogram otrzymywania raportu ze względu na czas i godzinę wysłania (3) (np. co tydzień w poniedziałek między 8:00 a 9:00 oraz termin zakończenia generowania sprawozdań.

Zastosowanie filtra w pojedynczych arkuszach i tabelach krzyżowych

 1. Kiedy włączysz filtr masz możliwość przejrzenia tylko tych pojedynczych arkuszy, które pasują do kryteriów ujętych w zastosowanym filtrze.

 2. Jeżeli włączysz filtrowanie wyników, wówczas w wynikach tabel krzyżowych dwóch pytań pojawią się wyłącznie odpowiedzi odpowiadające kryteriom filtra.

O tabelach krzyżowych pisaliśmy również na naszym blogu w artykule: Tabele krzyżowe.

O czym warto pamiętać?

 • Jeżeli zaznaczysz dwie odpowiedzi w jednym pytaniu (np. osoby mieszkające w małych miastach i osoby mieszkające na wsi), wówczas w wyniku filtrowania pojawią się respondenci mieszkający w małych miastach LUB na wsi.

 • Możesz edytować filtry nie tylko z zakładki: Filtry, a również bezpośrednio w zakładkach Wyniki zbiorcze, Tabele krzyżowe, Rankingi i Trendy. Wystarczy kliknąć w ikonę ołówka, znajdującą się po prawe stronie filtra.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?