SPSS jest to pakiet statystyczny, pozwalający na stworzenie szczegółowej analizy regresji, analizy wariancji czy też korelacji w zbiorze zebranych danych. Jest to zatem zaawansowany program komputerowy, służący do szczegółowej analizy wyników danego badania.

Eksport danych do formatu SPSS:

Umożliwia ściągnięcie zebranych wyników na dysk komputera w formacie obsługiwanym przez program SPSS. Dzięki temu mamy możliwość bardzo zaawansowanego i wygodnego ich badania, a przy tym wyciągnięcia większej ilości wniosków na temat badanej próby.


Jak przenieść dane do SPSS?

 1. Po zebraniu danych, wejdź w zakładkę Wyniki (1), a następnie Wyniki zbiorcze (2).

 2. Kliknij Eksport (3), po czym z listy dostępnych formatów kliknij SPSS (4) – spowoduje to przekonwertowanie wyników do pożądanego formatu.

 3. Zdecyduj, czy chcesz ściągnąć dane dokończone czy wszystkie (razem z niedokończonymi)

 4. Zatwierdź czynność, wybierając Pobierz lub zrezygnuj z niej klikając Anuluj.

Jak prawidłowo otworzyć plik SPSS

 1. Niezmiernie ważnym elementem, który odpowiada za prawidłowy odczyt pliku SPSS na naszym komputerze jest poprowadzenie bezwzględnej ścieżki lokalizacji, dzięki której SPSS wie gdzie szukać pliku z bazą danych.

 2. Domyślnie Webankieta.pl nie podstawia żadnej ścieżki do pliku a jedynie jego nazwę (1). W komentarzy pliku *.sps pokazujemy jak powinna wyglądać przykładowa ściezka. (1)

  4

 3. Jeżeli nie poprowadzimy naszego komputera odpowiednią drogą – w tym wypadku bezwzględną ścieżką do pliku z danymi – SPSS nie wygeneruje pliku SAV. Na poniższym obrazku widać nazwę pliku poprzedzona bezwzględną ścieżką do pliku. W tym przypadku jest do Pulpit użytkownika Piotrek w systemie operacyjnym Mac OS X.


  1 good

 4. Jeżeli wykonałeś poprzednią czynność zgodnie z instrukcją analogicznie powinieneś zrobić to w ten sam sposób na końcu swojego pliku. Tutaj wskazujemy lokalizację w której zostanie zapisany plik wynikowy *.SAV (3)


  2

 5. W tej chwili możesz już uruchomić przetwarzanie plików przez program SPSS, klikając w menu programu Uruchom a następnie Wszystkie (4). Uwaga, w wersji angielskiej te polecenia brzmią odpowiednio: Run i All.


  unnamed

 6. Po zakończeniu kompilacji pliku *.SAV powinien on się pojawić w tym samym katalogu co pliki wejściowe *.SPS i *.DAT. Plik SAV

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?