Rankingi
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Rankingi to opcja, dzięki której możliwe jest zestawienie wszystkich odpowiedzi pochodzących z rożnych rodzajów pytań (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, pytań typu lista, pytań przeciągnij i upuść (DnD) oraz pytań macierzowych jednokrotnego wyboru), segmentów danych oraz tagów z pytaniem NPS.

Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku gdy istnieje konieczność porównania dużej ilości danych. Przykładowo, za pomocą rankingów można stworzyć listę produktów w sklepie internetowym i posortować je od najlepiej ocenianego (według wskaźnika NPS) do tego, który ma najwięcej krytyków. Rankingi mogą okazać się użyteczne także przy badaniach obejmujących dużą liczbę oddziałów czy pracowników. Słowem – wszędzie tam, gdzie badamy przy użyciu metody Net Promoter Score, a wyników jest dużo i musimy je odpowiednio zestawić.

Tworzenie rankingu

 1. Aby stworzyć ranking wejdź w zakładkę Wyniki (1), a następnie Wyniki zbiorcze (2) na swoim koncie na platformie Webankieta.

 2. Aby rozpocząć tworzenie rankingu kliknij w: stwórz nowy ranking (3).

 3. W kolejnym kroku możesz dodać nazwę Twojego rankingu (4).

 4. Następnie wybierz, które z pytań z Twojej ankiety mają być ze sobą zestawione w rankingu (5) i (6).

 5. W każdej chwili możesz edytować stworzony przez siebie ranking, zmieniając jego nazwę lub zestawiane ze sobą pytania (7).

 6. Dane każdego utworzonego rankingu mogą być dodatkowo przefiltrowane – w celu wycięcia np. danych z danego okresu, danych tylko dla krytyków NPS itd. W celu wyboru odpowiedniego filtra przejdź do zakładki Rankingi i wybierz ranking, który chcesz przefiltrować (8) oraz jeden ze stworzonych wcześniej filtrów (9). O tym, jak tworzyć filtry dowiesz się z tego artykułu. Po przefiltrowaniu możesz sortować wyniki pod względem Wyniku NPS, Średniego LTR ( czyli średnią z wartości odpowiedzi udzielanych przez respondentów w NPS) oraz Liczby odpowiedzi (10) klikając w strzałkę znajdującą się obok nazwy każdej z kolumn. Klikając raz wyniki posortują się od najwyższego do najwyższego, a klikając ponownie zostaną wyświetlone od najniższego do najwyższego.

 7. Stworzony w ten sposób i posortowany według Twoich potrzeb ranking możesz dodać do raportu (11).


Tryby wyświetlania w rankingach

Nową opcją dostępną w rankingach jest możliwość wyświetlania albo niezerowych (niepustych), albo wszystkich wierszy. Aby wybrać jedną z dostępnych opcji należy wejść w zakładkę “Wyniki”, a następnie “Rankingi” gdzie widoczne będą wszystkie stworzone do tej pory rankingi.

Do wszystkich tworzonych od tej pory raportów domyślnie w rankingach będzie widoczny tryb: tylko niezerowe.

Przy wyborze opcji: wszystkie, jeżeli w całym wierszu pojawi się 0 wypełnień wówczas zostanie on w całości ukryty – wyświetlą się tylko te wiersze, w które mają jakąkolwiek zawartość. Raport z wybranym widokiem, przy pomocy jednego kliknięcia, można dodać do raportu (w prawym górnym rogu).

O czym warto pamiętać?

 • Zakładka rankingów nie jest uwzględniana przy pełnym udostępnieniu ankiet między subkontami – każdy użytkownik ma swoje własne, nieudostępniane rankingi.

  1. W rankingach wyświetlane zostają jedynie dane tabelaryczne. Nie ma możliwości tworzenia wykresów.

  2. Każdy ranking można dodać jako część raportu (PDF, HTML), w którym także możliwa jest zmiana sortowania w kolumnach.

 • Jeżeli nie nadasz stworzonemu rankingowi nazwy, zostanie ona stworzona automatycznie: [Wiersz] {tytuł wiersza} [Kolumna] {tytuł kolumny}.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?