W przypadku dużego badania powiadomienie na maila o każdorazowym wypełnieniu ankiety może doprowadzić do ogromnego napływu takich wiadomości do Twojej skrzynki odbiorczej. W takiej sytuacji lepiej sprawdzi się cykliczne powiadomienie o postępach w realizacji badania. Wówczas na adres e-mail zostaną wysłane wszystkie albo wyniki zebrane w badaniu, albo tylko te, które pojawiły się od czasu ostatniego raportu.

Dodatkową zaletą wykorzystania raportów cyklicznych jest to, że możesz raportować wyniki do osób, które nie posiadają konta w serwisie, a chciałyby monitorować postęp realizacji badania.

Jak zdefiniować raport cykliczny zbiorczy?

 1. Na początek przejdź do zakładki Raporty.

 2. Następnie wybierz opcję „Raporty cykliczne”

 3. Dalej wybierz „Stwórz nowy raport”

 1. Po wybraniu tej opcji pojawi się menu dotyczące ustawień raportu cyklicznego.

 2. Na początek wpisujesz wybrany przez siebie tytuł raportu (4)

 3. Następnie wybierz format i rodzaj pliku w jakim chcesz otrzymać raport z wyników badania (xlsx, csv, docx, pdf, spss) – (5)

 4. Dalej masz możliwość wyboru zakresu wyników, które chcesz otrzymywać w swoim raporcie (6) – wyboru zakresu wyników dokonujesz spośród czterech dostępnych opcji:
  – Wszystkie wypełnienia – dotyczą wszystkich wypełnień ankiety zgromadzonych w trakcie jej trwania,
  – Ustalony okres – w momencie zaznaczenia tej opcji, pojawią się kontrolki do wyboru zakresu dat,
  – Względny okres – po zaznaczeniu przy tej opcji pojawi się lista rozwijalna z możliwościowa wyboru jednego z trzech dostępnych względnych okresów: wczoraj, tydzień temu miesiąc temu. W tym przypadku okres za jaki będą generowane dane będzie zależał od daty generowania raportu,
  – wynik filtra – opcję tą opisujemy w dalszej części artykułu.

 5. Następnie wybierz dla siebie odpowiednią porę zakończenia otrzymywania raportu cyklicznego z dostępnych opcji (8).

 6. Później możesz ustalić, w jakich okolicznościach wysyłka ma zostać zakończona (8) – wraz z upływem ważności konta, z zakończeniem badania bądź z upływem wybranego dnia.


 7. W kolejnej sekcji otrzymasz informację z jakiego adresu e-mail będzie wysyłany raport (9) Może to się zmienić jeżeli zintegrujesz się z własnym kontem pocztowym.

 8. Następnie w wolne pole wpisujesz wszystkich adresatów raportu cyklicznego (10). Jeżeli chcesz wpisać więcej niż jednego adresata każdego wpisuj w nowej linii.

 9. Standardową wiadomość możesz również edytować za pomocą zaawansowanego edytora tekstu (11).

 10. Poniżej przez cały czas możesz śledzić to, jak będzie wyglądać treść wysłanej wiadomości (12).

 11. Na koniec kliknij Zapisz (13)

 12. Jeżeli chcesz otrzymać testowy raport od razu, kliknij Zapisz i wyślij teraz (14).

Jak zdefiniować raport na podstawie filtra?

Ta opcja jest szczególnie przydatna w przypadku, kiedy chcesz otrzymywać na maila wyłącznie wypełnienia spełniające określone kryteria. Na przykład chcesz wiedzieć o wszystkich, którzy w Twojej ankiecie satysfakcji zaznaczyli, że są niezadowoleni.

O tym jak definiować i zapisywać filtry dowiesz się tutaj

 1. Tworząc raport cykliczny postępujesz analogicznie tak jak w przypadku samego definiowania raportu jednak w momencie wyboru Zakresu wyników (1) zaznacz opcję Wynik filtra (2).

 2. Następnie za pomocą listy rozwijalnej odszukaj odpowiedni dla siebie wcześniej zdefiniowany i zapisany filtr (3).

O czym warto pamiętać?

 • Możesz zintegrować serwis z własnym kontem pocztowym aby raporty były wysyłane z Twojej domeny

 • Raporty cykliczne dostępne są wyłącznie w pakietach Enterprise oraz VIP. Aby skorzystać z funkcji zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem z Działu Sprzedaży.

 • Jeżeli chcesz otrzymywać tylko wypełnienia spełniające określone kryteria najpierw stwórz filtr a następnie stwórz raport w oparciu o zapisany filtr.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?