Wszystkie kolekcje
Integracje
Jak mierzyć poziom satysfakcji klientów z przebiegu procesu sprzedażowego? (integracja Livespace x Webankieta x Zapier)
Jak mierzyć poziom satysfakcji klientów z przebiegu procesu sprzedażowego? (integracja Livespace x Webankieta x Zapier)
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informację zwrotną dotyczącą poziomu obsługi Twojego działu sprzedaży, a tym samym mieć kontrolę nad poziomem zadowolenia Twoich klientów - skorzystaj z poniższej instrukcji. Dzięki temu w czasie rzeczywistym będziesz mógł monitorować skłonność do rekomendacji Twoich produktów/usług przez klientów.

Jako efekt końcowy otrzymasz raport live z poziomu satysfakcji handlowców:

Jak to zrobić?

Pokażę Ci krok po kroku w jaki sposób połączyć Livespace z Webankietą przy użyciu Zapiera. Zakładam, że wiesz czym jest Zapier. Jeśli nie wiesz zapraszam do zapoznania się z TYM artykułem.

Krok 1

Zarejestruj się na stronie Zapier.com.

Możesz do tego celu wykorzystać logowanie z użyciem swojego konta Gmail co znacznie przyspieszy proces.

Kiedy po raz pierwszy zalogujesz się do panelu zobaczysz taki obraz.

Wybierz opcję: MAKE A ZAP

Krok 2

Wybierz aplikację z której chcesz wysyłać dane do innego systemu.

Na potrzeby tego poradnika pokażę Ci połączenie Livespace z Webankietą, czego efektem będzie, wysłanie ankiety do osób u, których szansa sprzedaży została wygrana lub przegrana.

Wpisz w wyszukiwarkę: Livespace i zostaniesz przekierowany do panelu jak na obrazku poniżej.

Następnie wybierz akcję, po wywołaniu której dane mają być przesłane dalej. W naszym przypadku będzie to “Change in Deal Status”.

Krok 3

W tym kroku system poprosi o połączenie Twojego konta Livespace z Zapierem poprzez Api. Wejdź do panelu Livespace w zakładkę Ustawienia i odnajdź Api, które należy przekopiować do Zapiera.

Ja już to wykonałem wcześniej, dlatego na zdjęciu widać, że mogę wybrać swoje konto.

Krok 4

Bardzo ważne! Aby system nie wykazał żadnego błędu na tym etapie musisz najpierw tę akcję wykonać w rzeczywistości.

W Twoim wypadku przed kliknięciem test trigger powinieneś stworzyć szansę sprzedaży i zamknąć ją jako wygrana lub przegrana.

A teraz testujemy! Klikając w przycisk Test trigger zapier pokaże Ci informacje, czy aplikacja została poprawnie połączona.

Powinieneś otrzymać komunikat na zielono z wyświetlonymi danymi.

Krok 5

Doprecyzujmy również proces sprzedażowy w którym ma występować wysyłanie ankiet do klientów.

Aby to zdefiniować dodajemy do Zapiera filtr w którym wskazujemy nazwę procesu (Process Name), następnie wybieramy “(TEXT) Contains” i w ostatnim oknie wpisujemy ręcznie nazwę procesu identyczną jak w Livespace.

Aby wykluczyć wysyłanie ankiet do ofert nieaktualnych klikamy w przycisk “+ And” i dodajemy jeszcze jeden filtr. Tym razem wskazujemy “Status name”, następnie wybieramy “(TEXT Does not contains”, a w ostatnim oknie wpisujemy ręcznie “nieaktualna”.

Krok 6

W tym kroku musimy wybrać drugą aplikację w tym wypadku wybieramy z listy Startquestion.

Krok 7

W tym kroku wybieramy akcję, która ma się wykonać po wykonaniu eventu. W tym wypadku będzie to wysłanie zaproszenia do wypełnienia ankiety. (Send Survey via Email)

Krok 8

Następnie wybieramy konto z Webankiety/Startquestion, z którego ma zostać wysłana ankieta.

Krok 9

Po przejściu dalej pojawią nam się pola do uzupełnienia w pozycji Set Up action.

  • Email Adress wybieramy z Livespace daną Contact Email.

  • Survey - wybieramy ankietę, która ma zostać wysłać do respondent

  • Invitation Template - w tej pozycji wskazujemy szablon zaproszenia z Webankiety, który ma być wysyłany do ankietowanego.

  • Reminder - w tym polu możemy ustawić opcję wysyłki przypomnień lub ją całkowicie wyłączyć.

  • Reminder Invitation Template - jeżeli zdecydowaliśmy się wysyłać zaproszenia to w tym miejscu wybieramy ponownie szablon wiadomości, która ma być wysyłana.

  • Reminder Delay - w ostatnim polu mamy możliwość zdefiniowania czas wysyłki przypomnienia do tych, którzy jeszcze nie wypełnili ankiety np: 2 (dni)

Krok 10

W ostatnim kroku wybieramy TEST & Continue i testujemy wcześniej skonfigurowane zestawienie integracji.

Po prawidłowym teście powinien wyświetlić się poniższy komunikat.

Tak finalnie wygląda prezentacja wyników w formie rankingu sprzedawców. Możemy zobaczyć sprzedawców, którzy są najwyżej oceniani i tych, którzy mają najniższe oceny.

Wyniki możemy widzieć nie tylko z poziomu panelu, ale również na mailu w postaci cyklicznego raportu lub śledzić je w czasie rzeczywistym (raport LIVE)

Po tym linkiem znajdziesz gotowe szablony do Oceny satysfakcji klientów z przebiegu procesu sprzedażowego.

Powodzenia! :)

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?