Dashboard, czyli raport LIVE
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Możliwość tworzenia raportów z badania to jedna z najważniejszych funkcji Webankiety. Dzięki niej użytkownik ma dostęp do wszystkich zebranych wyników lub do wybranych odpowiedzi, jeżeli zdecyduje się np. do stworzenia raportu na podstawie filtra. Co więcej – wyniki te przedstawione są w atrakcyjny graficznie (tabele, wykresy) oraz czytelny sposób i od razu mogą zostać zaprezentowane przełożonym, współpracownikom bądź opublikowane na oficjalnej stronie firmy lub badacza.

Czasami jednak badanie wymaga, aby jego wyniki przeglądane były na bieżąco, a informacje zawarte w raportach jak najbardziej aktualne. Do tego właśnie służy opcja raportu LIVE, w którym wyniki ankiet dostępne są “na żywo” – bez powtórnego ich generowania ręcznie. Powtórne generowanie raportu odbywa się tylko wówczas, gdy użytkownik otworzy report, a od momentu ostatniego wygenerowania do otwarcia minęło więcej niż 5 minut.

Jak stworzyć raport LIVE?

Raport live jest rozszerzeniem generowania raportów HTML. Opcja jest dostępna podczas generowania raportu do pliku – przy wyborze raportu HTML widoczny jest checkbox, który pozwala na jej aktywację (o tym, jak tworzyć raporty do pliku przeczytasz w osobnym artykule).

Na liście raportów do pliku, ten typ jest oznaczony ikonką z napisem “LIVE”.

Jak działa funkcja raportowania LIVE?

Wszystko zależy od tego, ile czasu upłynęło między wygenerowaniem nowego raportu LIVE, a jego otwarciem:

  1. Jeżeli minęło więcej niż 5 minut:

  • Po kliknięciu w raport LIVE na liście raportów i otwarciu strony z raportem w nowej karcie, na pasku nawigacyjnym (na dole strony) zostanie wyświetlona informacja, że raport jest w trakcie generowania oraz data i godzina ostatniej aktualizacji.

  • Kiedy raport zostanie wygenerowany poprawnie, użytkownik zobaczy komunikat, informujący o tym, że raport został wygenerowany. Po odświeżeniu będzie miał dostęp do aktualnych wyników.

2. Jeżeli minęło mniej niż 5 minut:

  • Po kliknięciu w raport LIVe na liście raportów i jego otwarciu na pasku nawigacyjnym (na dole strony) widnieje tylko informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji.

O czym warto wiedzieć:

  • Oprócz możliwości tworzenia raportu LIVE istnieje również opcja stworzenia tzw. raportu publicznego.

Raport ten będzie indeksowany przez wyszukiwarki internetowej, a zasada jego aktywacji jest taka sama jak raportu LIVE.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?