Wszystkie kolekcje
Wyniki i raporty
Pozostałe
Zebrałem więcej danych niż wynika to z logiki kwestionariusza - jak to możliwe?
Zebrałem więcej danych niż wynika to z logiki kwestionariusza - jak to możliwe?
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jeżeli posiadasz ankietę z pytaniami warunkowymi, na podstawie których wyświetlasz kolejne bloki pytań, a w nich zebrałeś więcej odpowiedzi niż powinno być to zapewne zastanawiasz jak to się mogło stać. Taki scenariusz jest jednak możliwy jeśli pytania warunkowe znajdują się w ankiecie w której respondent może zmieniać swoje odpowiedzi - a może to zrobić, jeżeli włączyłeś przycisk “WSTECZ” i możliwość cofania się do już wypełnionych pytań.

Najlepiej w tym wypadku posłużyć się przykładem.

Jak widać na stronie 1 mamy do wyboru marki samochodów a na kolejnych stronach zdefiniowane reguły wyświetlania stron na podstawie pytania 1.

W momencie, gdy respondent wybierze np: odpowiedź "OPEL" pojawi mu się tylko strona 2, w której będzie mógł zaznaczyć odpowiedź na pytanie 2.

Strona 1.

Strona 2

Strona 3

Strona 4

A co jeśli respondent jednak się pomylił i marka OPEL nie jest tą właściwą i chce ocenić inną markę? Dzięki przyciskowi WSTECZ ustawionemu w ankiecie będzie mógł przejść do strony 1 i zmienić swoją odpowiedź.

Powyższa zmiana niestety może mieć swoje konsekwencje w postaci zebrania większej liczby danych. W momencie gdy respondent pozostawi swoją odpowiedź dla pytania 2, gdzie oceniał na skali markę OPEL, a następnie wróci i zmieni odpowiedź w pytaniu 1 i będzie oceniał inną markę to w bazie danych znajdziemy odpowiedzi dla pytania 2 oraz dla pytania 3. Co w rezultacie w pojedynczym wypełnieniu będzie wyglądało tak:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?