Ustawienia ankiety na stronie
Piotr Sadowski avatar
Napisane przez Piotr Sadowski
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Ustawienia ankiety pozwalają ustawić podstawowe parametry ankiety na stronie WWW.

Poniżej opisujemy cztery kolejne sekcje ustawień:

Nazwa projektu

W tym miejscu możesz zmienić nazwę projektu, który pojawia się w panelu zarządzania. Ta nazwa nie pojawi się nigdzie w ramach ankiety na stronie.

Jeżeli chcesz dodać tytuł ankiety, musisz to zrobić w zakładce Wygląd.

Po wypełnieniu ankiety

W tej sekcji decydujesz o tym, czy po zakończeniu wypełnienia ankiety respondent zobaczy standardowy ekran podziękowania (ten można zdefiniować w zakładce Tworzenie), czy może chcemy przekierować respondenta na adres strony internetowej.

HINT!: Adresem strony internetowej może być również link do innej ankiety, do której chciałbyś zaprosić respondenta.

W tym przypadku ankieta na stronie może być tylko "rozgrzewką" lub zaproszeniem do większego badania.

Automatyczne zakończenie badania

Ta sekcja pozwoli ci zdefiniować kiedy zbieranie wyników w Twojej ankiecie zostanie automatycznie zakończone. Możesz to zrobić w dwóch przypadkach:

  1. Ustalonego dnia o ustalonej godzinie

  2. Po osiągnięciu określonej liczby wypełnień

Podgląd

W każdej chwili możesz wyłączyć (włączyć) podgląd Twoje ankiety na stronie. Podgląd pozwala zobaczyć "na żywo" jakie zmiany pojawiają się w ankiecie na skutek dokonywania zmian w ustawieniach.

Na tym ekranie jedynie zmiany w sekcji "Po wypełnieniu ankiety" mają wpływ na to jak zachowuje się podgląd popupa z ankietą.

Co dalej?

Więcej ustawień znajdziesz w Regułach wyświetlania, o których piszemy na stronie: https://pomoc.webankieta.pl/pl/articles/5714165-reguly-wyswietlania

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?