Do prawidłowego działania widgeta wystarczy jednorazowe pobranie i instalacja kodu. Wszelkie reguły, według których widget ma pojawiać się na witrynie możesz dostosowywać z poziomu interfejsu. Pozwala to na wygodne i szybkie zarządzanie regułami dzięki którym widget jest prezentowany użytkownikom serwisu. W zakładce Reguły wyświetlania w 3 prostych krotkach możesz zdefiniować gdzie, komu i jak wyświetlać ankietę na stronie WWW.


Gdzie wyświetlać

W tym miejscu mamy 2 możliwości:

Na wszystkich stronach, na których kod Webankieta został wklejony

Wybierając tą możliwość ankieta pojawi nam się wszędzie tam, gdzie został wstawiony kod widgeta pobrany z zakładki INSTALACJA.

Na wybranych stronach

Reguła ta zapewnia, iż widget pojawi się wyłącznie w przypadku jeśli w adresie URL przeglądanej strony znajduje się wybrana fraza lub jest ona równa danemu adresowi.

Dodatkowo możemy zdefiniować dwa różne warunki związanymi z adresem URL, gdzie w jednej regule podaje wartość, na podstawie jakiej widget ma się pojawić oraz drugi warunek NIE WYŚWIETLAJ jeżeli adres URL jest równy lub zawiera inną wartość.


Komu wyświetlać

Wszystkim odwiedzającym stronę

Wybierając tą opcję ankieta pojawi się wszystkich, którzy wejdą na daną stronę.

Odwiedzającym spełniającym reguły:

 • Zawartość ciastka - wyświetl widget przez podanie nazwy i wartości ciastka

 • URL poprzedniej strony- pozwala na wyświetlenie widgetu, jeżeli adres URL poprzedniej strony jest równy/różny itd. wartości wpisanej przez użytkownika.

 • Czas na całej witrynie - określ po jakim czasie od wejścia na stronę (w sekundach) ankieta powinna zostać wyświetlona respondentowi. Reguła dotyczy czasu spędzonego na całej stronie, a więc także jej podstronach.

 • Użytkownik odwiedził - ustal liczbę stron, którą ma odwiedzić użytkownik podczas jednej wizyty, aby na jego ekranie wyświetlił się widget z ankietą.

 • Kod JavaScript zwróci TRUE - w tym miejscu możesz wstawić kod Javascript, który zwróci wartość TRUE i wywoła wyświetlenie ankiety. Tu decydujesz też o tym, co ile sekund kod powinien być uruchamiany.

Wyświetlanie na urządzeniach

W tej sekcji masz możliwość wyboru na jakich urządzeniach ma pojawiać się ankieta.

 • Wszystkie

 • Tylko desktop

 • Tylko mobile


Zachowanie ankiety

Rozpocznij wyświetlanie

W tej części ustawień masz do wyboru jedną z poniższych możliwości:

 • Od razu po wejściu użytkownika na stronię

 • Gdy użytkownik spędził na obecnej stronie ... - Określ czas (w sekundach) po upłynięciu którego ankieta ma wyświetlić się na stronie. Przykładowo: Po 10 sekundach od momentu wejścia na stronę, wpisaną przez Ciebie w sekcji "Gdzie wyświetlać?".

 • Gdy użytkownik przewinął stronę ... - Określ procent lub liczbę pikseli, które należy przewinąć stronę w dół, aby ankieta wyświetliła się na stronie. Przykład: 50% - wówczas ankieta zostanie wyświetlona w połowie przewijania strony.

 • Użytkownik chce opuścić stronę - Wyświetl ankietę, gdy użytkownik będzie chciał opuścić Twoją stronę, tzn. wyjedzie kursorem poza górny obszar widocznej strony.

Częstotliwość wyświetlania

 • Wyświetlaj dopóki użytkownik nie wypełni ankiety - Wyświetl ankietę, gdy użytkownik będzie chciał opuścić Twoją stronę, tzn. wyjedzie kursorem poza górny obszar widocznej strony.

 • Wyświetl ankietę raz

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?