Wszystkie kolekcje
Jak stworzyć projekt od A do Z
Klienci
Unikalny kod rabatowy na końcu ankiety
Unikalny kod rabatowy na końcu ankiety
Julia Czarnowska avatar
Napisane przez Julia Czarnowska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Po wypełnieniu ankiety chciałbyś przekazać każdemu respondentowi unikalną informację zwrotną? Możesz wykorzystać do tego funkcje dostępne w naszym serwisie.

Dzięki poniższemu rozwiązaniu będziesz mógł przekazać respondentowi określoną przez Ciebie informację, zawierającą np.:

– kod rabatowy,

– hasło promocyjne,

– hasło do systemu lub innego programu,

– informację o nagrodzie lub link do nagrody.

KROK 1.

W pierwszej kolejności musisz przygotować plik Excel, który będzie uwzględniał adresy mailowe respondentów, do których będziesz chciał wysłać zaproszenie do wypełnienia ankiety oraz indywidualną informację np. przypisany danej osobie kod promocyjny, który będziesz chciał przekazać po wypełnieniu ankiety.

dane adresowe

Istotne, aby w jednej kolumnie znajdował się adres mailowy respondenta, a w drugiej informacja przypisana indywidualnie do każdej osoby.

KROK 2.

Kolejnym etapem będzie zaimportowanie przygotowanego pliku do naszego serwisu.

Wejdź w zakładkę „Zbieranie”, a następnie w Wysyłka na e-mail”. Pojawi się kilka możliwości wprowadzenia adresów respondentów. Kliknij w opcję „Import z pliku”.

Tu pojawi się okienko, przy pomocy którego będziesz mógł wybrać zapisany plik, a następnie dodać dane do serwisu poprzez zatwierdzenie przyciskiem „Dodaj”.

W systemie zostaną zapisane adresy mailowe respondentów wraz z przypisanymi kodami rabatowymi.

KROK 3.

W następnej kolejności możesz zdecydować czy chcesz, aby unikalna informacja wyświetliła się respondentowi na ekranie podziękowania za wypełnienie ankiety czy też, żeby każda osoba otrzymała wiadomość mailową zawierającą indywidualną informację np. kod rabatowy.

WIADOMOŚĆ E-MAIL

Jeśli chcesz, aby respondent otrzymał indywidualną wiadomość musisz zdefiniować treść e-maila, który zostanie wysłany do respondenta po wypełnieniu ankiety uwzględniając przy tym, aby przypisany kod rabatowy został przekazany odpowiedniej osobie.

W tym celu wejdź w zakładkę „Tworzenie”, a następnie w „E-mail po wypełnieniu”.

Aby skonfigurować wiadomość mailową ankieta musi mieć ustawioną opcję indywidualnych linków dla każdego respondenta i zaproszenia wysyłane za pomocą opcji „Wysyłka na e-mail”, wówczas informacja mailowa zostanie wysłana na ten sam adres, na który respondent otrzymał zaproszenie do ankiety.

W sekcji „E-mail po wypełnieniu” pojawi się pole do określenia kryteriów wysyłki wiadomości mailowej, temat wysłanej wiadomości, a także miejsce do określenia treści maila.

W treści wiadomości możesz przekazać każdą informację – podziękowanie za wypełnienie ankiety, pogłębienie tematu badania, linki czy też unikalny kod rabatowy. Ogólna treść wiadomości zostanie wysłana do każdego respondenta, jednak dzięki zastosowaniu wstawienia dynamicznych zawartości konkretnemu, respondentowi wyświetli się unikalny kod rabatowy, który w drugim kroku zaimportowaliśmy do serwisu wraz z adresami mailowymi respondentów.

Przygotuj treść wiadomości mailowej, a następnie w miejscu, gdzie ma zostać podany kod rabatowy kliknij w „Dynamiczna zawartość" i wybierz z listy „Kod Rabatowy”.

Dzięki powyższemu rozwiązaniu określonemu respondentowi w wiadomości mailowej, która zostanie do niego wysłana po wypełnieniu ankiety zostanie wskazany unikalny kod rabatowy, który chciałeś mu przekazać.

Na samym końcu kliknij „Zapisz” na dole strony, aby zachować zmiany.

EKRAN PODZIĘKOWANIA ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY

Jeśli chcesz, aby kod rabatowy został wyświetlony respondentowi jedynie po wypełnieniu ankiety musisz dokonać edycji ekranu podziękowania.

W tym celu wejdź w zakładkę „Tworzenie -> Pytania”, a następnie zjedź do sekcji „Strona podziękowania” na samym dole strony.

Po najechaniu na treść podziękowania należy kliknąć „Edytuj”, a następnie dokonać modyfikacji treści podziękowania za wypełnienie ankiety.

W treści podziękowania za wypełnienie ankiety możesz udostępnić respondentowi każdą informację.

Jednak w celu przekazania unikalnego kodu rabatowego w miejscu, w którym ma on zostać umieszczony kliknij w „Dynamiczna zawartość” i wybierz z listy „Kod Rabatowy.

Dzięki powyższemu zastosowaniu „dynamicznej zawartości” określonemu respondentowi na ekranie podziękowania za wypełnienie ankiety wyświetli się unikalny kod rabatowy, który chciałeś mu przekazać.

Po dokonaniu zmian kliknij „Zapisz” na dole edycji ekranu podziękowania.

O czym warto pamiętać?

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?