Opcja ta przydatna jest np. w przypadku tworzenia testów wiedzy. Pozwala zapoznać się ankietowanemu z poziomem własnej wiedzy na badany temat. Za pomocą tej opcji możliwe jest wyświetlenie wyników testu wraz z ich interpretacją, np. „Wynik testu: 48/50 punktów. Gratulujemy! Świetny wynik.”

Jak wyświetlić respondentowi wynik po zakończeniu ankiety?

 1. Najpierw musimy zdefiniować rodzaj ankiety jako Test. W tym celu kliknij USTAWIENIA (1), a następnie Ustawienia ankiety (2).

 2. W menu dotyczącym Rodzaju ankiety (3) zaznacz Test.

 3. W polu formularza Po wypełnieniu ankiety wybierz Wyświetlenie wyniku testu po zakończeniu wypełniania (4), jeśli chcesz wyświetlić wynik punktowy oraz Wyświetlenie informacji zwrotnej po zakończeniu wypełniania (5), jeśli chcesz wyświetlić interpretację tego wyniku. Możesz wybrać jedną z nich opcji lub obie.

 4. Zatwierdź wprowadzane zmiany, klikając Zapisz (6) na końcu menu dotyczącego ustawień ankiety. W tym miejscu warto też wspomnieć o konieczności przypisania punktów (wag) do odpowiedzi na poszczególne pytania. Jest to niezbędne do otrzymania finalnie informacji zwrotnej. O tym jak to zrobić przeczytasz w tym artykule.

 5. Następnie ponownie kliknij Ustawienia (7), a następnie Informacja zwrotna (8).

 6. Jeśli Test podzielony jest na zagadnienia, badające różne obszary, za pomocą przycisku Dodaj nową cechę (9), utwórz pożądaną ilość cech (np. wiedza, moralność itd.).

 7. Nadaj nazwę tworzonej cesze (10), a następnie zaznacz odpowiedzi w konkretnych pytaniach składające się na tą cechę (11).

 8. Zapisz cechę i powróć do menu dotyczącego Informacji Zwrotnych(12), bądź kliknij Zapisz i dodaj następne (13),aby ukończyć listę tworzonych cech.

 9. W menu głównym dotyczącym Informacji zwrotnych kliknij Dodaj informację zwrotną.

 10. Nazwij udzielaną informację (np. Wyniki wiedzy), w polu formularza (15).

 11. Określ warunki, jakie muszą spełniać wyniki cech, aby wyświetlić respondentowi informację zwrotną: w polu (16) wybierz nazwę cechy (np. Wiedza), w polu (17) – warunek dla wyniku tej cechy (średnia lub suma), w polu (18) – warunek większości/mniejszości/równości, w polu (19) – określ czy wynik ma dotyczyć wartości absolutnej, czy wartości cechy, natomiast w polu (20) – jaka to ma być cecha.

 12. Aby dodać kolejny warunek kliknij przycisk (21), po czym postępuj jak w kroku poprzednim.

 13. W polu formularza (22) wpisz informację zwrotną, jaka ma zostać wyświetlona respondentowi po spełnieniu określonego wcześniej warunku dotyczącego uzyskanych przez niego wyników.

 14. Kliknij Zapisz (23), aby zatwierdzić zmiany i powrócić do listy, bądź Zapisz i dodaj następne (24), by utworzyć listę nowych warunków dla innych cech.

 15. Aby zrezygnować z wprowadzanych zmian i powrócić do menu dotyczącego informacji zwrotnych, kliknij Powrót do listy (25).

O czym warto pamiętać?

 • Wyświetlanie wyników respondentowi możliwe jest tylko i wyłącznie, gdy kwestionariusz jest TESTEM a nie ankietą. (Zobacz jak stworzyć Test).

 • Możesz stworzyć kwestionariusz badający kilka cech i dla każdej z nich wyświetlić interpretację.

 • Opcja ta dostępna jest tylko, jeśli do odpowiedzi przydzieliliśmy wcześniej punkty (Zobacz jak).

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?