Wszystkie kolekcje
Tworzenie i wygląd
Testy wiedzy
Wynik testu po wypełnieniu ankiety
Wynik testu po wypełnieniu ankiety
Julia Czarnowska avatar
Napisane przez Julia Czarnowska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Opcja ta przydatna jest np. w przypadku tworzenia testów wiedzy. Pozwala zapoznać się ankietowanemu z poziomem własnej wiedzy na badany temat. Za pomocą tej opcji możliwe jest wyświetlenie wyników testu wraz z ich interpretacją, np. „Wynik testu: 48/50 punktów. Gratulujemy! Świetny wynik.”

Jak wyświetlić respondentowi wynik po zakończeniu ankiety?

 1. Najpierw musimy zdefiniować rodzaj ankiety jako Test. W tym celu kliknij USTAWIENIA, a następnie Ustawienia ankiety.

 2. W menu dotyczącym Rodzaju ankiety zaznacz Test.

 3. W polu formularza Po wypełnieniu ankiety wybierz Wyświetlenie wyniku testu po zakończeniu wypełniania, jeśli chcesz wyświetlić wynik punktowy oraz Wyświetlenie informacji zwrotnej po zakończeniu wypełniania, jeśli chcesz wyświetlić interpretację tego wyniku. Możesz wybrać jedną z nich opcji lub obie.


 4. Zatwierdź wprowadzane zmiany, klikając Zapisz na końcu menu dotyczącego ustawień ankiety. W tym miejscu warto też wspomnieć o konieczności przypisania punktów (wag) do odpowiedzi na poszczególne pytania. Jest to niezbędne do otrzymania finalnie informacji zwrotnej. O tym jak to zrobić przeczytasz w tym artykule.

 5. Następnie ponownie kliknij Ustawienia, a następnie Informacja zwrotna.

 6. Jeśli Test podzielony jest na zagadnienia, badające różne obszary, za pomocą przycisku Dodaj obszar, utwórz pożądaną ilość obszarów do zbadania (np. wiedza, moralność itd.).


 7. Nadaj nazwę dla obszaru, a następnie zaznacz odpowiedzi w konkretnych pytaniach składające się na ten obszar.

 8. Zapisz obszar i powróć do menu dotyczącego Informacji Zwrotnych, bądź kliknij Zapisz i dodaj następne, aby ukończyć listę tworzonych obszarów.


 9. W menu głównym dotyczącym Informacji zwrotnych kliknij Dodaj informację zwrotną.

 10. Nazwij udzielaną informację (np. Wynik wiedzy), w polu formularza.

 11. Określ warunki, jakie muszą spełniać wyniki obszarów, aby wyświetlić respondentowi informację zwrotną: wybierz nazwę obszaru, warunek dla wyniku tego obszaru (średnia lub suma punktów), warunek większości/mniejszości/równości, określ czy wynik ma dotyczyć wartości absolutnej, czy wartości obszaru, oraz jaki to ma być obszar.

 12. Aby dodać kolejny warunek kliknij przycisk (+), po czym postępuj jak w kroku poprzednim.

 13. W polu "Wyświetl następujące zakończenie badania) wpisz informację zwrotną, jaka ma zostać wyświetlona respondentowi po spełnieniu określonego wcześniej warunku dotyczącego uzyskanych przez niego wyników.

 14. Kliknij Zapisz, aby zatwierdzić zmiany i powrócić do listy, bądź Zapisz i dodaj następne, aby utworzyć listę nowych warunków dla innych obszarów.

 15. Aby zrezygnować z wprowadzanych zmian i powrócić do menu dotyczącego informacji zwrotnych, kliknij Powrót do listy.

O czym warto pamiętać?

 • Wyświetlanie wyników respondentowi możliwe jest tylko i wyłącznie, gdy kwestionariusz jest TESTEM a nie ankietą. (Zobacz jak stworzyć Test).

 • Możesz stworzyć kwestionariusz badający kilka obszarów i dla każdej z nich wyświetlić interpretację.

 • Opcja ta dostępna jest tylko, jeśli do odpowiedzi przydzieliliśmy wcześniej punkty (Zobacz jak).

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?