Funkcja ta pozwala przypisać punkty określonym odpowiedziom udzielanym przez respondentów. Badacz w trakcie projektowania ankiety może określić dowolną punktację każdej z odpowiedzi na dane pytanie (obsługiwane formaty pytań wypisane są na dole tej strony). Możliwość ta przydatna jest przy tworzeniu swego rodzaju testów (np. ewaluacyjnych, psychologicznych lub weryfikujących wiedzę respondenta) używanych np. przy rekrutacji czy w konkursie.

Jak przypisać punkty do pytań?

 1. Aby móc przypisać punkty do określonych odpowiedzi, przy dodawaniu ankiety należy wybrać rodzaj Test.

 2. W pierwszej kolejności wybieramy zakładkę Projekty (1), następnie Test (2) i zaznaczamy nasz projekt.

 3. Do edycji pytań musimy wejść z kolei do sekcji Tworzenie (2a)

 4. Wybierz wcześniej przez siebie wykreowaną pozycję, najeżdżając kursorem na tekst konkretnego pytania. Spowoduje to pojawienie się w prawym górnym rogu pola formularza z dostępnymi opcjami. Aby przypisać odpowiedziom tego pytania określoną ilość punktów, kliknij Punkty (3).

 5. Każdej z odpowiedzi przydziel odpowiednią ilość punktów (4), a następnie zatwierdź zmiany klikając Zapisz (5).

 6. W przypadku gdy do wyboru mamy kilka odpowiedzi, a tylko część z nich jest prawidłowa wystarczy, że odpowiedziom nieprawidłowym przypiszemy punktację ujemną – do wpisanej liczy dopiszmy znak „-„. Spowoduje to odjęcie punktów w wypadku gdyby respondent zaznaczył wszystkie możliwe odpowiedzi.

 7. Aby zrezygnować z dodawania punktacji, wybierz Anuluj (6).

 8. Aby usunąć wcześniej stworzoną punktację dla danego pytania, postępuj zgodnie z krokami 1 – 3, a następnie kliknij (7), po czym zatwierdź zmiany (8)

Punkty w pytaniu o liczbę i w pytaniu z rozdzieleniem punktów

 1. W przypadku dwóch powyższych rodzajów pytań, gdzie respondent zawsze musi udzielić odpowiedzi w postaci liczbowej, punkty zamienione są na wagi (mnożniki). Do końcowego wyniku testu lub cechy liczyć się będzie iloczyn wartości wpisanej przez respondenta i nadanej wagi. Przykładowo jeśli w pytaniu udzieli odpowiedzi 20, a waga tej odpowiedzi zostanie ustalona na 0,5, wtedy do końcowego wyniku zaliczone zostanie 20×0,5 czyli 10 punktów.

 2. Podobnie wygląda sytuacja z pytaniem o przydzielanie punktów, tyle że w tym przypadku możemy zdefiniować wagi dla każdej z odpowiedzi i do całkowitego wyniku policzy się suma wyników mnożenia wartości wpisanych przez respondenta z nadanymi przez nas wagami. Przykładowo jeśli w pytaniu gdzie do rozdzielenia było 100 punktów i respondent przydzieli 80 do odpowiedzi A oraz 20 do odpowiedzi B, a my zdefiniowaliśmy odpowiednio dla A wagę 0,2 oraz dla B wagę 0,8, końcowy wynik liczony do testu wyniesie 80×0,2 + 20×0,8 = 16 + 16 = 32 punkty.

O czym warto pamiętać?

 • Możesz dodać punkty ujemne, jeśli np. chcesz odjąć respondentowi punkty za udzielenie błędnej odpowiedzi.

 • Możesz zdecydować czy po zakończeniu ankiety chcesz wyświetlić respondentowi wynik jaki uzyskał (Zobacz jak), a także skonfigurować interpretacje wyników, by respondent otrzymał, krótki tekstowy opis uzyskanego przez siebie wyniku.

 • Punktacja w danym pytaniu musi zostać zdefiniowana dla każdej odpowiedzi, w przeciwnym razie przydzielenie punktów nie będzie możliwe.

 • Przypisywanie punktów do pytań można dokonać przed rozpoczęciem zbierania wyników, a także w każdym momencie trwania ankiety oraz po jej zakończeniu.

 • Punkty można definiować wyłącznie w pytaniach:

  • jednokrotnego wyboru,

  • wielokrotnego wyboru,

  • typu lista rozwijalna,

  • macierzowych jednokrotnego wyboru,

  • macierzowych wielokrotnego wyboru,

  • rankingowych,

  • suwakowych,

  • o liczbę (definiowanie za pomocą wagi),

  • z przydzielaniem punktów (definiowane za pomocą wagi).

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?