Wszystkie kolekcje
Tworzenie i wygląd
Personalizacja
Odpowiedź na pytanie w treści kolejnych pytań
Odpowiedź na pytanie w treści kolejnych pytań
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Dzięki tej funkcji zaznaczone przez respondenta odpowiedzi znajdą się w treści wskazanego przez Ciebie pytania. Poniżej znajdziesz dokładną instrukcję tego co należy zrobić, aby wykorzystać udzielone odpowiedzi w kolejnych pytaniach kwestionariusza.

Jak odwołać się do odpowiedzi z poprzedniego pytania?

 1. Przykładowa treść pytania, którego odpowiedź zostanie wykorzystana w dalszej części ankiety. Załóżmy, że pytamy respondenta z usług jakiego operatora telefonii komórkowej korzysta.

 2. Jak widać na załączonym obrazku jest to pierwsze pytanie w ankiecie.

 3. Dodajemy pytanie numer dwa koniecznie na kolejnej stronie.

 4. Jeżeli chcemy, aby w treści pytania została użyta nazwa firmy wybrana w pytaniu numer 1 to mam dwie możliwości podstawienia dynamicznie wybranej wcześniej odpowiedzi.

  • pierwsza z nich to dodanie makra o nazwie [ANS_1], gdzie cyfra jest numerem pytania. Dany sposób niestety ma swoje wady. W przypadku, gdy będziemy chcieli zamienić kolejność pytań w kwestionariuszu to musimy pamiętać o zmianie numeru pytania w treści makra, które użyliśmy.

  • drugi sposób to umieszczenie dynamicznie odpowiedzi z poziomu edycji pytania, gdzie wybieramy przycisk "Dynamiczna zawartość", a w nim wybieramy "Odpowiedź w pyt. NR ". W to miejsce podstawi nam się marko [ANS_ID_9090562], gdzie cyfry oznaczają ID danego pytania. W porównaniu do poprzedniego sposobu przy sortowaniu pytań i przenoszeniu je w inne miejsce w ankiecie ID pytania nigdy nie ulegnie zmianie. Dlatego też nie będzie konieczności poprawiania ID w treści pytania, w którym chcemy zaprezentować wcześniej udzieloną odpowiedź.


 5. Jeżeli już dodaliśmy w treści pytania makro z dynamiczna zawartością to w trakcie wypełniania ankiety, zakładając, że respondent wybierze odpowiedź „Play”, treść pytania będzie wyglądać następująco:

 6. Co się wydarzy kiedy respondent nie odszuka odpowiedniej dla siebie firmy i wpisze własną odpowiedź?

 7. Wybrana przez respondenta firma znajdzie się w dalszej części ankiety

O czym warto pamiętać?

 1. Możemy odwoływać się tylko do odpowiedzi zawartych w pytaniach jednokrotnego wyboru

  1. Pytanie, w którym używamy znacznika [ANS_X] lub [ANS_ID_X] nie może znajdować się na tej samej stronie co pytanie źródłowe lub stronach poprzedzających. Zawsze takie pytanie musi się znajdować na kolejnych stronach kwestionariusza.

  2. W webankieta.pl posiadamy dodatkowe sposoby na dynamiczną treść i kafeterię pytań. Dowiesz się tego w artykule o etykietach respondentów, oraz w artykule o dynamicznej kafeterii.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?