Wszystkie kolekcje
Zbieranie
Wysyłka zaproszeń
Monitoring postępów wypełniania ankiety
Monitoring postępów wypełniania ankiety
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Opcja ta daje możliwość śledzenia postępów w rozwiązaniu ankiety przez konkretne osoby, zaproszone przez e-mail lub osobiście (wydruk tokenów). Dzięki tej opcji, możemy sprawdzić, czy ankieta została już wysłana do danej osoby, czy respondent otworzył przesłany kwestionariusz oraz czy zdążył już go wypełnić.

Funkcja ta umożliwia monitoring akcji mailingowej z zaproszeniem do wypełnienia ankiety. Dzięki temu wiemy, którzy respondenci jeszcze nie rozwiązali ankiety lub kto rozpoczął wypełnianie, ale nie zakończył procesu. W związku z czym wiemy jednocześnie do jakich osób należy wysłać ponownie zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu. (Zobacz jak to zrobić).

Bardzo istotne jest to, że taki dokładny monitoring jest możliwy tylko przy wyborze opcji indywidualnych linków dla każdego respondenta.

Jak sprawdzić czy dana osoba rzeczywiście wypełniła nasza ankietę?

Istnieją dwie możliwości sprawdzenia czy konkretny respondent rozwiązał naszą ankietę. Wybór sposobu uzależniony jest od tego, jaką drogą został przekazany respondentom link do ankiety:

  • wysyłka na e-mail,

  • dystrybucja własna.

Sprawdzanie postępów przy zbieraniu wyników za pomocą zakładki Wysyłka na e-mail

Jeśli wysłaliśmy ankietowanym nasz kwestionariusz na ich adres mailowy (Zobacz jak to zrobić), możemy na bieżąco sprawdzać postęp w wypełnianiu ankiety, postępując wg następujących kroków:

  1. Kliknij Zbieranie, a następnie Wysyłka na e-mail.

  2. Przy każdym z adresów, do których została wysłana dana ankieta, figurują informacje dotyczące statusu jej wysyłki i wypełnienia. Jeśli kwestionariusz został już wypełniony przez daną osobę, w kolumnie Wypełniono, w wierszu dotyczącym konkretnego respondenta widnieje zielona ikonka. Jeśli go nie ma, oznacza to, że ankieta nie została jeszcze wypełniona (podobne ikonki są widoczne w kolumnach dotyczących wysłania i otwarcia ankiety).

  3. Daną osobę możemy wyszukać, wpisując jej e-mail w pole formularza i klikając lupę.

  4. Dla ułatwienia analizy możesz skorzystać z eksportu tych informacji do XLSX lub CSV.

Śledzenie postępów przy zbieraniu wyników za pomocą zakładki Dystrybucja własna

Jeśli przekazaliśmy ankietowanym nasz kwestionariusz bezpośrednio, używając listy wydrukowanych tokenów (Zobacz jak wydrukować tokeny), możemy na bieżąco sprawdzać stan wykonania formularzy, postępując wg następujących kroków:

  1. Kliknij Zbieranie, a następnie Dystrybucja własna.

  2. Analogicznie do prezentowanego wyżej sposobu, w menu Dystrybucja własna widoczna jest tabelka z danymi osób, którym zostały przekazane token, tym razem jednak zawierająca identyfikatory (np. ID klienta), a nie adresy e-mail, informację na temat wypełnienia ankiety, przez konkretnego respondenta, o czym świadczy zielony znaczek w interesującej nas kolumnie i wierszu. Jego brak oznacza, że kwestionariusz nie został jeszcze otwarty lub wypełniony.

  3. Daną osobę możemy wyszukać, wpisując jej identyfikator w pole formularza i klikając lupę.

  4. Możemy także eksportować dane do XLSX lub CSV i w ten sposób sprawdzać status wykonania ankiety bądź nie przez daną osobę.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?