Etykiety pozwalają nam na przechowywanie dodatkowych danych o respondentach, które to znamy jeszcze przed rozpoczęciem ankiety (np. imię i nazwisko, e-mail, telefon, dział, staż pracy, stanowisko, itd.). Dzięki ich zastosowaniu w późniejszej analizie możemy wykorzystać te dane do filtrowania wyników i np. zobaczyć wyniki tylko dla respondentów na określonym stanowisku lub z określonego działu naszej firmy. Dodatkowo etykiety możemy wstawić dynamicznie do treści ankiety, by każdy z respondentów na początku zobaczył np. powitanie „Prosimy o ocenę współpracy firmy EXPOL z naszą firmą”, gdzie Expol jest nazwą zaciągniętą dynamicznie z etykiety.

Dodawanie etykiet z pliku

  1. Kiedy zdecydujesz się na import etykiet kontaktów z gotowego, przygotowanego wcześniej przez Ciebie pliku sprawdź czy jego konstrukcja zgadza się z wymaganiami – okno widoczne poniżej wyświetli Ci się po wybraniu opcji „Import z pliku” – plik musi być skonstruowany w sposób opisany poniżej, aby jego import przebiegł bez najmniejszych utrudnień.

  2. W przypadku importu etykiety kontaktów możesz definiować w dowolny sposób jednak pamiętaj aby komórki w przygotowanym przez Ciebie pliku, w pierwszym wierszu odzwierciedlały etykiety w tabeli listy kontaktów. Etykiety możesz zdefiniować także poprzez import gotowego pliku zawierającego listę kontaktów. W pliku takim, pierwszy wiersz każdej kolumny stanowił będzie nazwę etykiety danej kolumny. Zdefiniowanie etykiet w ten sposób jest możliwe tylko, jeśli nie masz dodanych żadnych kontaktów na liście dystrybucyjnej danej ankiety.

  3. Kiedy zapoznałeś się z dokładną instrukcją tworzenia pliku z etykietami kontaktów a Twój plik jest gotowy do importu pod oknem z opisem i wskazówkami dotyczącymi tworzenia pliku wybierz opcję „Wybierz plik” (1) i wyznacz bezpośrednią ścieżkę lokalizacji pliku.

  4. Po wybraniu odpowiedniego pliku wybierz opcję „Dodaj” w celu sfinalizowania swojego importu (2), bądź Anuluj (3) w momencie gdy chcesz porzucić import.

Zarządzanie etykietami respondentów

  1. W momencie kiedy została już zaimportowana lista kontaktów wraz z etykietami masz możliwość jej edycji. Wystarczy wybrać Zarządzaj etykietami respondentów (1)

  2. Następnie pojawią się nam wszystkie etykiety, które wcześniej dodaliśmy. W polach etykiet możemy dokonywać edycji tekstu, dodawać nowe lub usuwać już istniejące.

  3. Po dokonaniu zmian wybieramy przycisk ZAPISZ.

O czym warto pamiętać?

  • Im więcej etykiet utworzymy, tym więcej niedeklaratywnych informacji będziemy posiadać o respondencie. Dane te możemy później wykorzystać podczas analizy wyników ankiety.

  • Zaimportowanie nowej listy kontaktów z innymi etykietami nie zmieni już wcześniej dodanych. Edycji musisz dokonać wchodząc do Zarządzania etykietami respondentów.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?