Tabele krzyżowe
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Tabele krzyżowe są niezwykle przydatne podczas analizowania wyników. Pozwalają zaobserwować zależności między dwoma zadanymi w ankiecie pytaniami. Wyniki prezentowane są w postaci tabeli, w której kolumny i wiersze tworzą dwa wybrane pytania wraz z możliwymi odpowiedziami. Każda komórka tabeli wskazuje zaś na liczbę ankietowanych, udzielających określonej kombinacji odpowiedzi.

Przykład użycia:

Jeśli chcemy sprawdzić, jak na dane pytanie odpowiadały kobiety, a jak mężczyźni, jak osoby mieszkające na wsi, a jak w mieście itp. – przydatne będzie sięgnięcie właśnie po tabelę krzyżową. Krzyżowanie pytań możliwe jest jednak tylko w przypadku pytań zamkniętych (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru).

Jak używać tabeli krzyżowych?

 1. Kliknij w zakładkę Wyniki , a następnie kliknij Tabele krzyżowe (spowoduje to rozwinięcie menu dotyczącego tej funkcji oraz pojawienie się przy odpowiedziach pól formularza, służących do wyboru krzyżowanych pytań.

 2. Następnie wybierz „Stwórz nową tabelę”.

 3. Wybierz z listy pytań interesujące Cię dwa pytania.

 4. Aby utworzyć tabelę krzyżową kliknij "Stwórz tabelę krzyżową".

 5. W utworzonej w ten sposób tabeli, zaznaczenie pola formuły % z wiersza lub % z kolumny, spowoduje wyświetlenie procentowej wartości danej odpowiedzi w stosunku do całego wiersza, bądź kolumny (6).

 6. Kliknięcie na Obróć dane (transportuj) spowoduje zamianę pytania wybranego do wiersza na pytanie wybrane do kolumny i odwrotnie.

 7. Po najechaniu kursorem na wynik tabeli krzyżowej pojawi nam się w prawym górnym roku opcja Dodaj do raportu, umożliwia nam to dodanie tabeli krzyżowej do nowego lub już istniejącego raportu.

 8. Utworzoną tabelę krzyżową możemy eksportować, w jednym z dwóch formatów do wyboru (XLSX, CSV). W tym celu kliknij Eksport a następnie wybierz pożądany format.

Tabele krzyżowe można definiować jedynie w przypadku pytań jednokrotnego wyboru i pytań wielokrotnego wyboru. Dzięki funkcji filtrowania wyników, możesz jednak uzyskać dane ze skrzyżowania także innych typów pytań.

Aby dowiedzieć się jak tworzyć standardowe tabele krzyżowe, przejdź do dalszej treści artykułu. Jeśli natomiast chcesz dowiedzieć się więcej na temat filtrowania wyników, zapraszamy do lektury artykułu Filtrowanie wyników.

Na czym to polega

Na początek należy przyjrzeć się formatowi, jaki przyjmują wyniki w zależności od tego, czy do ich przetworzenia skorzystamy z tabel krzyżowych czy filtrowania wyników. W poniższym przykładzie skorzystamy z pytania o płeć. Na początku skupimy się na kobietach.

Wynik uzyskany dzięki tabelom krzyżowym :

Wynik uzyskany dzięki filtrowaniu wyników:

Jak widać na powyższych obrazkach, iż niezależnie od metody, w obydwu przypadkach wyniki są identycznie.

Dla porównania, sprawdźmy teraz jak wyglądają wyniki dla mężczyzn, uzyskane za pomocą tych samych metod.

Wynik uzyskany dzięki tabeli krzyżowej:

Wynik uzyskany dzięki filtrowaniu wyników:

Także na tym przykładzie wyraźnie widać, że wyniki są takie same.

Można zauważyć, iż zależnie od wybranego kryterium – płeć lub wiek – wymagana jest różna liczba filtrowań. W przypadku pytania jednokrotnego wyboru, np. pytanie o płeć, potrzebne są jedynie dwa filtrowania: dla kobiety i dla mężczyzny.
W przypadku pytania o wiek, filtrowanie należy wykonać tyle razy, ile możliwych jest do udzielenia odpowiedzi, np. ile przedziałów wiekowych zostało uwzględnionych.

Mimo iż analiza tego typu jest do dość czasochłonna, pozwala ona jednak na krzyżowanie dowolnych rodzajów pytań.

W dalszej części tego artykułu wykorzystamy przykład krótkiej ankiety zawierającej dwa pytania jednokrotnego wyboru – pytanie o wiek i płeć respondenta oraz pytanie macierzowe.

Jak skrzyżować pytania jednokrotnego wyboru z pytaniem macierzowym jednokrotnego wyboru

 1. W tym celu wybieramy ponownie "Stwórz nową tabelę krzyżową"

 2. W pierwszym polu wpisujemy tytuł tabeli. Wybieramy pytanie pierwsze, w tym wypadku pytanie jednokrotnego wyboru o płeć. W kolejnym oknie wybieramy jedno z pytań z macierzy (pytania od 4.1 do 4.3)

 3. Po wybraniu pytań do tabeli klikamy „Stwórz tabelę krzyżową”(8)

 4. W poniżej przedstawionej tabeli skrzyżowaliśmy pytanie jednokrotnego wyboru z pytanie o płeć oraz pytanie macierzowe z pytaniem o ocenę firmy. Dodatkowo możemy przedstawić tabelę z użyciem filtra, w tym przykładzie wybraliśmy tylko odpowiedzi udzielone przez kobiety

Jak skrzyżować atrybuty respondenta z pytaniem

Atrybuty, które mogą być stworzone w zakładce Wysyłka na email lub Dystrybucja własna. O tym jak tworzyć atrybuty przeczytasz w tym artykule. Atrybuty można krzyżować z takimi samymi pytaniami, jak w przypadku krzyżowania pytania z pytaniem.

 1. W zakładce WYNIKI --> Tabele krzyżowe wybierz "Stwórz nową tabelę krzyżową".

 2. Nadajemy tabeli nazwę a następnie wybieramy co chcemy zawrzeć w tabeli – w tym przypadku Atrybut. Z rozwijanej listy wybierany jeden z wcześniej stworzonych dla ankiety atrybutów , a poniżej pytanie, z którym chcemy je skrzyżować. Wśród wspieranych pytań znajdują się: pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, NPS, pytania typu lista i ocena, pytania przeciągnij i upuść (DnD) oraz macierzowe jednokrotnego wyboru. Całość zapisujemy klikając w przycisk: Stwórz tabelę krzyżową.

 3. Po wygenerowaniu tabeli pojawi się ona na Twoim ekranie. Aby dodać ją do raportu, w prawym górnym rogu kliknij w opcję: Dodaj do raportu . Utworzoną tabelę krzyżową można dodać jako część raportu HTML lub PDF. Nie ma możliwości eksportu tego rodzaju tabeli krzyżowej do pliku.

 • Należy pamiętać, że atrybuty są filtrowane – na liście wyświetlone zostaną tylko te które mają maksymalnie 200 unikalnych wartości (czyli takie które mają jakikolwiek sens w analizie).

 • Wypełnienia które nie mają danego atrybutu są agregowane do pozycji “Nie określono”.

O czym warto pamiętać?

 • Krzyżowanie pytań jednokrotnego wyboru z innymi rodzajami pytań może być bardzo przydatne w sytuacji, gdy potrzebna jest tylko konkretna pula respondentów, np. w określonym wieku lub o konkretnym wykształceniu.

 • Jeśli krzyżujemy ze sobą pytania które nie zostały wypełnione tę samą ilość razy (np. pytania nieobowiązkowe, pytania, które respondent mógł ominąć przez pytanie filtrujące, pytania dodane już po zebraniu odpowiedzi) mogą wystąpić różnice w sumowanych pozycjach z kolumn i wierszy.

 • Możliwe jest krzyżowanie jedynie pytań zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz pytań macierzowych jednokrotnego wyboru.

 • Istnieje możliwość ukrywania zerowych wyników w tabelach krzyżowych – użytkownik ma do wyboru dwa widoki danych: zawierające zerowe wypełnienia oraz tylko te bez zerowych. Domyślnie wszystkie stworzone na nowo tabele krzyżowe będą wyświetlały się w widoku: tylko niezerowe. Wybrany przez użytkownika widok będzie także zapisywany w tworzonych przez niego raportach.

 • Warto eksportować tabele krzyżowe i zarchiwizować na dysku swojego komputera. Po upłynięciu terminu ważności abonamentu nie będziesz miał możliwości dostępu do swoich danych. Posiadania tych plików, może zaoszczędzić konieczności odnawiania abonamentu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?